Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shelach lechá 37-4

Sänd för dig själv

4 Mosebok 14:26 – 15:7

Säg nu till dem: Så sant jag lever, säger HERREN , jag skall göra med er så som ni själva har sagt inför mig. Här i öknen skall era döda kroppar falla, alla ni som har blivit inmönstrade, alla som är tjugo år eller äldre, eftersom ni har knotat mot mig… Och era barn skall vara herdar i öknen i fyrtio år och få lida för er trolöshet, till dess att era döda kroppar förmultnat i öknen. 

4 Mos 14:28, 29, 33 SFB

Kan föräldrarnas ord påverka barnen under många år?

Tungan har död och liv i sitt våld. De som klagade fick exakt det som de hade sagt under sina rop av otro. Den Evige ansåg att deras klagan och otro var ett andligt äktenskapsbrott. Det hebreiska ord som översatts som trolöshet är zennut - זנות - som betyder äktenskapsbrott. Vilken typ av äktenskapsbrott begick de? Böjde de sig ner för någon avgud? Nej, de hade sagt att det hade varit bättre att dö i Egypten eller i öknen än att falla för svärd och bli tagna som fångar. De hade också talat om att utnämna en ledare för att vända tillbaka till Egypten.

Den Evige kallade den attityden för äktenskapsbrott. Den som är i förbund med honom och inte litar på honom och på hans löften begår andligt äktenskapsbrott. Den som inte underordnar sig de ledare som den Evige har tillsatt utan söker att tillsätta andra ledare på ett demokratiskt sätt begår andligt äktenskapsbrott. Med den attityden kommer man ingen vart, bara till döden.

Ingen av dem som räknades kunde komma in i löfteslandet utom de två spejarna som hade talat sanning med trofasthet och förtröstan. ”Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.” (Ords 18:21 SFB)

De som inte räknades, gamla, kvinnor, barn och ungdomar upp till 19 års ålder, fick inte någon dom. Det lär oss att den som är utvald för ett mer ansvarsfullt uppdrag får en större dom om den är otrogen. De andra var också otrogna, men eftersom de inte var med i listan av de inräknade behövde de inte dö i öknen.

Barnen till dem som var tvungna att dö måste bära ansvaret för sina föräldrars andliga äktenskapsbrott och stanna i öknen under fyrtio år innan de kunde få det som var utlovat. På grund av sina föräldrars ord var de tvungna att vara herdar i öknen under fyrtio långa år. Vad viktiga orden är som man talar! Det jag säger idag kan påverka mina barn under många år.

Men de fyrtio åren som de var herdar i öknen tjänade till att forma en lydig och trogen generation. På samma sätt som fyrtio år som herde hade skapat en väldigt fin karaktär i Moshé, fick nu en hel generation gå igenom samma behandling så att de lärde sig att vara trogna. Den generationen vara nog den bästa i Israels historia.

Låt oss av denna lektion lära oss att inte tvivla på den Eviges godhet och löften. Låt oss lära oss att inte tala ord som för med sig dom över oss och våra barn. Låt oss ta bort från vår vokabulär uttryck som: ”Alltid händer…” ”Jag kan aldrig…” ”Varför skall alltid…” ”Det är omöjligt att…” Det du talar inför den Evige har kraft inte bara över ditt liv utan över den kommande generationen.

Låt oss lägga betsel i vår mun!

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner