Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shelach lechá 37-5

Sänd för dig själv

4 Mosebok 15:8-16

Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för främlingen som bor hos er. 

4 Mos 15:16 SFB

Vem är Torán för?

Den främling som nämns i denna text är den som bor i den israelitiska kommuniteten och som frivilligt har omfamnat omskärelseförbundet och ställt sig under Israels religiösa myndigheter. Den typen av främling kallas proselyt eller konvertit.

Så länge en främling som bor bland judar inte går in i omskärelseförbundet har han inte samma Torà som juden, enligt det vi ser i 2 Mosebok 12:48-49: "Om en främling som bor hos dig vill fira HERRENS påskhögtid, skall alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han skall då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påskalammet. En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er." (SFB) Och i 4 Mosebok 9:14 står det skrivet: "Om en främling bor hos er och vill fira HERRENS påskhögtid, skall han fira den enligt de stadgar och föreskrifter som gäller för påskhögtiden. Ni skall ha en och samma stadga för främlingen och för den som är född i landet." (SFB)

Bara när en främling vill äta påskalammet ­ vilket betyder att leva som jude med allt vad det innebär ­ måste han omskära sig med hela sin familj. Om han inte önskar äta påskalammet är han inte skyldig att omskära sig och då gäller inte samma lag för honom. I det fallet begår han ingen dödssynd om han inte äter av påskalammet, vilket är fallet för dem som är i omskärelseförbundet (4 Mos 9:13).

Den främling som bor bland judar och som inte omskär sig är inte en del av det jordiska Israels folk, enligt det vi ser i 5 Mosebok 14:21a där det står skrivet: "Ni skall inte äta något självdött. Du må ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller du kan sälja det till utlänningen. Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud." (SFB)

Nu är det så att det finns ett Herrens folk i himlen, Messias församling, som består av judar som har fötts av Anden och upplevt hjärtats omskärelse samt alla rättfärdiga från folken som har upplevt samma hjärtas omskärelse, Messias omskärelse. Det folket är ett himmelskt folk, den Eviges himmelska tempel, den himmelska staden och det himmelska olivträdet där inympningen äger rum.

Den grundläggande sten som de jordiska byggnadsarbetarna förkastade blev utvald av himlen och satt som den viktigaste stenen i den himmelska byggnaden. Olivträdets rot, Davids rot, finns i himlen och där finns enheten mellan den andlige juden och den förlossade från folken. Enheten mellan de båda är i Messias i himlen. På jorden är det skillnad mellan jude och noakit, man och kvinna, slav och fri, men inte i Messias som är i himlen, som det står skrivet i Galaterbrevet 3:28: "Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Messias Jeshua." (SFB reviderad)

I himlen finns det bara ett folk, där är alla söner till den Allsmäktige, men på jorden finns det två typer av folk, Israels barn och Noachs barn.

På så sätt finns det bara tre kategorier av folk, två på jorden och en i himlen: judar och hedningar på jorden och den Allsmäktiges församling i himlen, som det står skrivet i 1 Korintierbrevet 10:32: "Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling." (SFB)

Torán är inte i himlen utan på jorden och den gavs till det judiska folket. Hela Torán är inte för båda folken judar och noakiter, för i så fall skulle alla noakiter vara tvungna att gå in i omskärelseförbundet och bli judar. Om det hände skulle det inte längre finnas några folk, bara ett folk. Men den Eviges plan är att det skall finnas många folk på jorden och ett prästfolk bland dem och för dem.

Därför kan man inte tala om ett folk och en Torá på jorden. Den regeln gäller bara för de omskurna. De 613 buden i Torán gavs inte till de oomskurna.

Må den Evige hjälpa oss att förstå detta ordentligt så att det blir harmoni och frid mellan de båda.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner