Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shelach lechá 37-6

Sänd för dig själv

4 Mosebok 15:17-26

Tala till Israels barn och säg till dem: När ni kommer in i det land dit jag för er 

4 Mos 15:18 SFB

Hur kan man hålla kvar hoppet?

Efter domslutet om fyrtio år i öknen var det lätt för folket att förlora blicken på målet. Landet var längre bort än någonsin och den dagliga verkligheten i öknen talade för sig själv. Vi kanske aldrig kommer fram till landet. Den Evige kanske kommer att utrota oss alla här.

Den Evige började att tala om det som skulle hända i det utlovade landet omedelbart efter att han uttalat domen över den upproriska generationen (15:1-2). Vad god den Evige är! Vid de svåraste stunderna för folket bekräftade han visionen och styrkte deras hopp. Han säger inte: "Om ni kommer in i landet", utan "När ni kommer in" och visar på så sätt att de utan tvivel kommer att nå målet.

Torán råder över hela världen. Det vi läser varje vecka i Torán återspeglar det som händer i världen. Under dessa senaste veckor har vi läst om tvister, uppror, missmod hos ledarna, domar och stora nederlag. Men vi har också läst om den Eviges härlighets uppenbarelse, kött att äta i öknen, förökning av profetians ande, förlåtelse från synd för hela folket, helande från en obotlig sjukdom, uppenbarelsen av Messias namn och vissheten om att det utlovade landet är mycket gott och nu till sist den upprepade bekräftelsen på att de kommer att få se löftena uppfyllda.

Käre messiaslärjunge, om du under sista tiden har upplevt tider av djup kris, om du har blivit ifrågasatt som ledare, om du har varit frestad att vara upprorisk, om du har tvivlat på dem som står över dig, om du har blivit trött på maten, om du har känt avundsjuka och längtan efter att bli erkänd, om du har blivit missmodig och haft lust att dö, om dina mål och visioner har blivit senarelagda, då beror det på att du lever Torán och upplever samma saker som står skrivet i den Bok som styr hela världen.

Upphör inte att se det positiva mitt i kampen. Ödmjuka dig som Moshé. Tala som Kalev och Jehoshua. Fixera dig inte vid det som nu är. Se på framtiden med hopp om att de gudomliga löftena kommer att uppfyllas. Hela jorden kommer att bli uppfylld av den Eviges härlighet som vattnet fyller havet. Det är vår framtid.

Baruch HaShem!

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner