Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shelach lechá 37-7

Sänd för dig själv

4 Mosebok 15:27-41

Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN , er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN , er Gud. 

4 Mos 15:38-41 SFB

Vad är hörntofsarna bra för?

Hörntofsarna som judiska män sätter i sina fyrkantiga ytterkläder är till för att komma ihåg den plikt som de har gentemot den Evige och hans bud. När ögonen vill fara iväg och gå efter orenhet finns tofsarna där för att påminna om att juden är avskild, vilket hjälper honom att undvika synden. Hörntofsarna är också en påminnelse om uttåget ur Egypten vilket innebär att Israels barn inte längre är slavar, inte ens under sina ögons begär, och på så sätt kan de med den Eviges hjälp övervinna sina onda instinkter. Längtan att vara moraliskt ren har att göra med vetskapen om att den Evige är min Gud och jag lever för honom, att jag är avskild.

De judar som lever i en verklig avskildhet, inte påklistrad, kommer att bli framtidens lärare för de hedningar som kommer att söka efter dem med iver när de ser hur den Allsmäktige är med dem på alla sätt, även övernaturligt. Den tid kommer, och den är inte långt borta, då tio män från folken kommer att gripa tag i en judes mantelflik – där hörntofsarna sitter – och be om hjälp att kunna gå med honom, som det står skrivet i Sakarja 8:23: ”Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: "Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er."” (SFB)

Vad vill dessa män? De vill gå med juden. Varför? Därför att de hört att Gud är med judarna. Nu kommer de inte längre att försöka gå vid sidan av judarna och följa sina egna tolkningar av Skrifterna, skilda från det hebreiska ursprunget och den muntliga instruktionen. När de tar tag i dessa hörntofsar erkänner de att Torán gavs till juden och att juden är den som har auktoritet att lära ut Torán till folken.

Dessutom erkänner de att den Evige är med judarna som uppfyller buden och bär tsitsit -ציצת tofsar Juden tog emot den skrivna Torán och den muntliga Torán. Därför är han den ende som förmår att undervisa icke-juden hur man skall uppfylla den på ett rätt sätt så att också han kan vandra med Gud

Att vandra med den jude som vandrar med den Allsmäktige är något väldigt praktiskt. Det har att göra med konkreta bud och en disciplinerad vandel i livets alla områden. Det betyder inte att ickejuden måste uppfylla alla Toráns bud, utan att han är villig att bli undervisad av juden om vilka bud som gäller för honom och hur man skall uppfylla dem.

Den disciplin som grundar sig på gudsfruktan är en av förutsättningarna för det övernaturligas ständiga närvaro. Den jude som vet att uppfylla buden rätt känner sin Gud och Gud är med honom. Den gudomliga närvaron är attraktiv och det som slutligen kommer att kunna hjälpa dem som kommer från folken att vandra rätt.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner