Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chukat 39-1

Stadgan av

4 Mosebok 19:1-17

Var och en som rör vid ett lik, vid en död människa, och inte renar sig, han orenar HERRENS tabernakel och skall utrotas ur Israel. Eftersom reningsvattnet inte blivit stänkt på honom är han oren. Hans orenhet är alltjämt kvar. 

4 Mos 19:13 SFB

Finns det någon röd kviga idag?

Israels Avskilde är en levande varelse. Det grundläggande i den sanna tron, den judiska tron, är att vi tjänar en levande Guden. De hedniska gudarna är döda, men vi tjänar en levande Varelse som ser, känner, hör, tänker, talar, handlar och uppehåller allt som finns. Denna levande Varelse är källan till livet. Döden är ett resultat av att skiljas från honom. Döden är motsatsen till livet och livet finns i den Evige som lever i evighet och som ger liv till allt som lever.

Döden och livet kan inte samexistera. När en levande människa därför rör vid ett lik blir han rituellt-fysiskt oren genom den kontakten med döden och i det stadiet kan hon inte komma fysiskt inför den Evige i bemärkelsen att gå in i det jordiska tabernaklet. Därför instiftade den Evige ett medel att kunna rena sig från denna kontakt med döden så att människan kan komma in i tabernaklet efter att ha blivit orenad. Denna rening varade sju dagar och det var det enda sättet att få rätt att gå in i den Avskildes fysiska närvaro.

Eftersom människans kropp blev tagen ur stoftet instiftade den Evige stoftet, askan från en röd kviga, som ett medel till att rena den.

Tempelinstitutet förbereder för att bygga det tredje templet, www.templeinstitute.org. På våren 2010 erkände R. Chaim Richman i en intervju att de nu har minst en röd kviga som är kasher (kosher) för att kunna börja tjänsten i templet. Se också www.youtube.com/watch?v=wBXaIBuRO3I.

Under historiens lopp har man använt sig av nio röda kvigor för att färdigställa reningsvattnet. Denna skulle då bli den tionde. Den Evige har låtit en röd kviga födas vid de tillfällen då de behövts för denna ceremoni. Den röda kviga som nu finns i Israel är ett tecken på att det tredje templet snart kommer att byggas.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner