Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chukat 39-3

Stadgan av

4 Mosebok 20:7-13

Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: "Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?" Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. Men HERREN sade till Mose och Aron: "Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem." 

4 Mos 20:10-12 SFB

Vad var Moshés synd?

Moshé och Aharon fick inte föra folket in i löfteslandet för den synd som de begick vid detta tillfälle. Det finns många olika rabbinska förklaringar till vilken typ av synd som begicks. Det som är klart är att den Evige hade sagt till Moshé att han skulle tala till klippan men i stället för att tala slog han på den. Detta är syndens väsen, att inte göra det som den Evige har sagt. Dessutom kallade Moshé folket för upproriska och undrade om de själva kunde få fram vatten. Genom hans ordval förstår vi att han handlade i vrede och talade som om han själv kunde göra under, när han skulle ha erkänt att den Evige var den ende som förmådde att göra det. Dessa två andliga jättars fel blev i alla fall sammanfattade med dessa ord: ”ni litade inte på mig till att avskilja mig inför Israels söner”.

Att avskilja den Evige – på hebreiska kiddush haShem,קידוש השם  – har hög prioritering hos den Evige. Det är väldigt viktigt hur man behandlar honom och speciellt när man är ett föredöme för hela folket, vilket Moshè var. Man kan inte behandla den Evige hur som helst och tro att det inte blir konsekvenser av det. Och ju högre andliga uppdrag man har desto viktigare är det att behandla den Evige rätt för att folket skall kunna följa ett gott exempel.

På vilket sätt hade Moshè och Aharon inte avskilt den Evige? Toràn säger att de inte hade trott, eller litat på honom – på hebreiska lo heemantem, לא האמנתם. Roten av ordet tro – aman,אמן  – har att göra med att bygga ett fäste, något fast och etablerat. Att därför tro på den Evige innebär inte bara att tro på vad han säger, utan också att vara trogen och anpassa hela sitt liv – tankar, attityder och livsföring – enligt den Eviges anvisningar. Att tro på HaShem är att lita på honom. Att tro på den Evige är att vara trogen honom. Moshè och Aharon var inte trogna den Evige vid detta tillfälle, för han hade sagt att de skulle tala till klippan men de gjorde inte det, utan slog på den. Att vara trogen är att göra exakt det som den Evige har sagt, varken mer eller mindre.

När de inte var trogna avskilde de inte hans Namn. När de inte gjorde vad han hade sagt gav de ett väldigt dåligt exempel inför folket på hur man bör uppföra sig inför den Evige.

Någon kanske tänker att det inte är så noga om de talade eller slog på klippan, det viktigaste var ju att det blev ett under och att folket kunde räddas. Men i Himmelriket fungerar det inte på det sättet, halvdant. Det som den Evige säger är exakt det han vill säga. Därför måste man varken lyda honom mer eller mindre eller på annat sätt eller på ett likande sätt eller halvdant, utan exakt som han har sagt det. Allt annat är att inte avskilja honom och att inte vara trogen honom.

Låt oss lära oss av denna lektion att studera ordentligt vad den Evige verkligen har sagt för att sedan kunna göra exakt det som han har sagt och inte något annat.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner