Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chukat 39-4

Stadgan av

4 Mosebok 20:14-21

Israels barn sade till honom: "Vi skall hålla oss på den allmänna vägen och om vi eller vår boskap dricker av ditt vatten, skall jag betala för det. Jag begär bara att få gå till fots genom landet, ingenting annat." Han svarade: "Nej, du får inte gå härigenom." Och Edom drog ut mot Israel med mycket folk och med stor makt. Eftersom Edom inte tillät Israel att ta vägen igenom deras område, vek Israel undan för dem.

4 Mos 20:19-21 SFB

Vad var Edoms problem?

Edom var Esav, Jaakovs bror. Hans problem var att han aldrig kunde förlåta sin bror fullt ut. Hans vrede och bitterhet fördes vidare från generation till generation och när hans bror Israel behövde gå igenom hans territorium för att komma in i det utlovade landet gick han inte med på det trots att han skulle kunnat tjäna mycket pengar genom att sälja vatten och mat. Han höll fast vid sin stolthet och ville inte ödmjuka sig.

I Amos 1:11 står det skrivet: "Så säger HERREN: För tre överträdelser av Edom, ja fyra, skall jag inte ta tillbaka mitt beslut: Han har ju förföljt sin bror med svärd och förkvävt all barmhärtighet, han har utan uppehåll låtit sin vrede rasa och ständigt hållit fast vid sin förbittring." (SFB) Och i Obadja 1:3-4 står det skrivet: "Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta: "Vem kan störta mig ner till jorden?" Om du än svävade högt som örnen, och mitt ibland stjärnorna byggde ditt bo, så skulle jag ändå störta dig ner därifrån, säger HERREN." (SFB)

På grund av dessa synder: vrede, hat, bitterhet, stolthet och våld, förlorade Edom sin rätt till en framtid, som det står skrivet i Obadja 1:18: "Då skall Jakobs hus bli en eld och Josefs hus en låga, och Esaus hus skall vara som strå, och de skall tända eld på dem och förtära dem. Ingen skall komma undan av Esaus hus, ty HERREN har talat." (SFB)

Det finns ingen profetia som talar om Edoms upprättelse i den sista tiden.

Må den Evige avslöja all typ av agg och bitterhet i våra hjärtan så att vi inte förlorar vänskapen med våra syskon och vårt arv i den kommande världen. Den som inte av hjärtat förlåter sitt syskon dess försyndelser får aldrig någonsin förlåtelse av den Evige. Men den som vet att förlåta som den Evige förlåter, kommer att bli förlåten nu och för evigt.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner