Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chukat 39-5

Stadgan av

4 Mosebok 20:22 – 21:9

HERREN sade till Mose: "Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva." Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

4 Mos 21:8-9 SFB

Kan synen ha inverkan på död och liv?

Folk hade blivit bitna av giftiga ormar som den Evige hade sänt till lägret eftersom de hade talat illa om mannat. Knotande och brist på tacksamhet förlöser alla möjliga faror i våra liv. Onda andar får tillträde till en människa som talar illa om de gåvor som den Evige ger i sin godhet.

När folket erkände sin synd visade den Evige Moshé hur man skulle kunna överleva när man blir biten av en orm. Hemligheten till att kunna bli frisk var att titta noggrant på en kopparorm som hängts upp på en stake. Genom att observera ordentligt fick de liv. Synen räddade dem från döden.

Det lär oss att det vi har framför våra ögon har enorm påverkan på vår framtid. Det är mycket viktigt att tänka på vad man ser på. Det som går in genom våra fysiska och andliga ögon har potentialen att döda oss eller ge oss liv.

När kvinnan såg att det förbjudna trädet var gott tog hon av dess frukt och dog. När folket såg kopparormen fick de liv. Vad viktigt det är att fästa sin blick på det som ger liv i stället för det som ger död!

I Johannes 3:14-16 står det skrivet: ”Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (SFB)

Varje människa har blivit skadad av syndens gift och är på väg att dö och bli förintad. Den enda lösningen för att kunna överleva är att fästa sin blick vid ett under och tro på HaShem genom det undret. Det hebreiska ord som översatts som ”påle” är nes –נס  – som betyder påle, under, tecken. Jeshuas död var ett under och ett tecken. Människosonen var tvungen att bli upphöjd på samma sätt som kopparormen. Torán visade oss hur Människosonen var tvungen att dö för att rädda Israels folk och världen från synden och den eviga döden.

Jeshua är den enda slutgiltiga lösningen för människan, både juden och ickejuden. Utan honom kan ingen räddas från den eviga döden. Den som fäster sina andliga ögon på hans försonande död blir evigt räddad

Välsignad vare den Evige för den som blev gjord till synd för att vi skulle bli gjorda till den Allsmäktiges rättfärdighet i honom!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner