Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chukat 39-6

Stadgan av

4 Mosebok 21:10-20

Därifrån drog de till Beer. Det var om den brunnen som HERREN sade till Mose: "Samla folket så skall jag ge dem vatten." 

4 Mos 21:16 SFB

Finns det något samband mellan ett samlat folk och vatten?

Toràn visar vid flera tillfällen att en av förutsättningarna för att vatten skall kunna flöda på ett övernaturligt sätt är att folket samlas. Vid detta tillfälle säger den Evige på nytt att folket måste samlas för att få vatten. Om folket inte hade samlats skulle det inte ha blivit något vatten.

Här finns en hemlighet. När det utvalda folket samlas ger den Evige vatten. Vid den Eviges tron går en vattenflod ut. Det vattnet är också eld. Vattnet är livskraften i Toràns ord och ande som ständigt går ut från den Eviges tron. I Skrifterna symboliserar vatten den Allsmäktiges Ord och Ande.

Toràn visar att när det utvalda folket har möte är det mycket lättare att vattnet flödar än när man är ensam. Det lär oss att vi bör samlas som utvalt folk och utvalda bland folken så att det himmelska vattnet kan flöda och så att vi kan släcka vår andliga törst.

Är du andligt törstig? Var med på de utvaldas samlingar med förväntan av att få vatten från himlen. Stanna inte hemma. Överge inte församlingsgemenskapen med den Högstes söner och döttrar. Förena dig regelbundet med dem så kommer den Evige att ge dig vatten.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner