Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chukat 39-7

Stadgan av

4 Mosebok 21:21 – 22:1

Israels barn bröt upp och slog läger på Moabs hedar, på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko. 

4 Mos 22:1 SFB

Varför måste man bryta upp?

Roten till det hebreiska ord som översatts som ”bröt upp” är nasáנסע. Ordets huvudsakliga betydelse är dra upp. Det kommer från praxisen att dra upp tältpluggarna när man bröt upp. Denna term betyder också resa och det är så den används i modern hebreiska.

Israels söner och döttrar var tvungna att göra många resor för att kunna komma in i det utlovade landet. Ibland ledde molnet dem åt totalt motsatt håll från slutmålet. För att kunna komma fram till målet är det nödvändigt att alltid vara beredd att flytta från en plats till en annan. En av de mest tragiska saker i en människas liv är när hon stannar i en etapp av vägen utan att nå fram till målet.

Varje gång den Evige vill leda oss från en punkt till en annan måste vi vara villiga att dra upp våra tältpluggar och själva resa oss för att gå in i nya dimensioner och nya upplevelser på vägen till löftenas uppfyllelse. Den som vill stanna och få det bekvämt på en plats eller i ett tankesystem löper risken att inte komma fram till det gudomliga syftet med sitt liv.

Vid varje ny resa man företar sig i livet lämnar man alltid något efter sig. Det är priset för att kunna gå framåt. För att kunna vandra med den Evige måste man vara villig att lämna saker efter sig och sträcka sig mot det som ligger framför.

Käre utvalde och avskilde bland folken, var alltid beredd på att bryta upp, dra upp tältpluggarna och gå iväg mot något nytt. Slappna inte av på någon plats du befinner dig. Tro inte att du inte behöver lära dig något mer. Tänk inte att du har allt ljus du behöver i Skrifterna. Gå fram mot målet utan att beklaga dig för det som du lämnar bakom dig. Det som finns framför dig är mycket mer värt än det som ligger bakom.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner