Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Devarim 44-1

Ord/saker

5 Mosebok 1:1-11

Detta är de ord som Mose talade till hela Israel på andra sidan Jordan, i öknen, på hedmarken mitt emot Suf mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di-Sahab

5 Mos 1:1 SFB

Vem kan tillrättavisa syndaren?

Bilam talade bara smicker över Israels folk, men i sitt hjärta hatade han dem. Det finns många människor som prisar med munnen men hatar med hjärtat.

Var försiktig med en människa som smickrar dig. Normalt gör hon det inte med ett hjärta drivet av kärlek utan av egna intressen. Jag har mött många människor som i början har prisat mig mycket men till slut förbannade de mig. Smicker är inte alltid ett tecken på kärlek. Människan är mycket falsk.

Devarim, 5 Moseboken, innehåller tillrättavisningar från den störste av profeterna, Moshè rabbenu. Jag skulle våga säga att det inte finns någon annan förutom Jeshua som lidit så mycket för och med Israels folk som Moshé rabbenu. Hans kärlek till folket vid stunder av gudomlig dom drev honom till att ge sitt liv vid flera tillfällen för att rädda det. En människa med sådan kärlek och omsorg är den mest lämpliga till att tillrättavisa.

De platser som nämns i denna vers är de platser där folket syndade i öknen. På grund av det som hände på dessa platser höjer Moshè sin röst och med en mycket djup kärlek och profetisk skärpa, påminner, tillrättavisar, förmanar, förebrår och uppmuntrar han folket som finns i hans hjärta. Förmaningar från dem som verkligen är vänner är verkliga kärleksuttryck.

Fiendernas smicker är fällor, men vännernas tillrättavisningar är läkemedel.

"Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls dold." (Ords 27:5 SFB)

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner