Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Devarim 44-2

Ord/saker

5 Mosebok 1:12-21

När ni dömer skall ni inte vara partiska utan lyssna både till den ringe och den höge. Ni skall inte frukta för någon människa ty domen hör Gud till. Och om något fall blir för svårt för er, skall ni lägga fram det för mig, så att jag får höra det. 

5 Mos 1:17 SFB

Vem begår inga misstag i domen?

Människan skapades att vara som den Allsmäktige som utvärderar och dömer allting. Att döma kommer från honom och återspeglas i människorna. Men människans domar görs alltid enligt hennes kunskap och förståelse av fallet och därför är all mänsklig dom begränsad. Det är lätt för människan att ta fel i domen. Varje gång som hon tar fel i domen förvrider hon rätten. Varje gång som hon gör en felaktig dom förvanskar hon den Allsmäktiges bild, han som är en rättfärdig Domare.

Människan behöver dagligen döma i olika områden av livet. Föräldrar måste döma när det finns kiv mellan barn så att det blir rättfärdighet och frid i hemmet. Men det handlar inte alltid om att döma i gräl mellan andra.

När Israels söner tvistade med varandra behövde de domare som kunde skipa rätt och ordning och på så sätt skapa frid i folket. Moshé hade inte tid att göra det själv med hela folket och därför var han tvungen att instifta rättsinstanser som kunde hjälpa honom med det arbetet. Men dessa domsstolar var tvungna att bildas av män som var väl utrustade till att döma och skipa rätt. Att döma är nödvändigt men väldigt svårt. Därför är det mycket viktigt att en domare inte förhastar sig i domen utan studerar fallet grundligt innan han gör ett domslut.

I förhållandet mellan människor är det lätt att var och en av oss förhastar sig med att döma enligt den begränsade kunskap vi har om fallet. Det är väldigt lätt att ta ställning emot någon för det man hör om den utan att riktigt känna till sanningen. När det finns lite kunskap är det troligt att domen blir förhastad och orättfärdig. Om vi dömer andra utan att verkligen känna till fakta löper vi risken att förvränga rätten och då skadar vi friden mellan oss. Det är bättre att inte döma när man inte vet så mycket om något och när man inte har behov av att döma.

Om du kan undvika att döma, föredra det. Om du måste döma, förhasta dig inte. Om du inte kan döma, låt den som kan göra det.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner