Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Devarim 44-4

Ord/saker

5 Mosebok 1:39 – 2:1

Men HERREN sade till mig: "Säg till dem: Ni skall inte gå dit upp och ge er in i strid, så att ni blir slagna av era fiender, ty jag är inte med er." Jag talade till er, men ni lyssnade inte på mig utan trotsade HERRENS befallning och drog i övermod upp mot bergsbygden. Och amoreerna som bodde i den bergsbygden drog ut mot er och jagade er så som bin gör, och slog er i Seir och drev er ända till Horma. 

5 Mos 1:42-44 SFB

Vad är människans evinnerliga problem?

Den Evige hade sagt att de inte skulle dra upp till landet för att inte bli slagna av sina fiender. Folket brydde sig inte om det utan drog upp mot landet för att strida. Men den Evige var inte med dem och de var tvungna att fly från fienderna som slog dem.

Vad var problemet?

Att inte lyda det som den Evige hade sagt. Detta är människans evinnerliga problem. Den första synden var att inte lyda det som den Evige hade befallt. Den andra synden var att inte lyda det som den Evige hade befallt. Den tredje synden var att inte lyda det som den Evige hade befallt. Den fjärde synden var att inte lyda det som den Evige hade befallt. Den femte synden var att inte lyda det som den Evige hade befallt.

Den tiotusende synden var att inte lyda det som den Evige hade befallt.

Den sista synden kommer att bli att inte lyda det som den Evige har befallt.

När skall människan lära sig att lyda det som den Evige har befallt?

Kol tuv

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner