Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Devarim 44-5

Ord/saker

5 Mosebok 2:2-2:30

Ty HERREN, din Gud, har välsignat dig i allt du företagit dig. Han har tagit hand om dig under din vandring i denna stora öken. I dessa fyrtio år har HERREN, din Gud, varit med dig och ingenting har fattats dig… Från den tid vi lämnade Kadesh-Barnea till dess vi gick över floden Sered, gick det trettioåtta år, och under den tiden dog hela det släkte av stridsmän som fanns i lägret, så som HERREN med ed hade förklarat för dem. Ja, HERRENS hand var emot dem. Han utrotade dem ur lägret så att de dog. 

5 Mos 2:7, 14-15 SFB

Var de fyrtio åren bortkastad tid?

Israels söner var inte beredda på att gå in i det utlovade landet när de just hade gått ut ur Egypten. I första hand behövde de ta emot Torán för att kunna bilda ett starkt folk i det nya landet. Israels söners och döttrars styrka kommer från att lyda buden samt av Guds närvaro.

Den skada som Egypten hade orsakat i slavarnas själar hade inte kunnat repareras för folket ödmjukade sig inte tillräckligt inför den Evige. Trots deras kärlek, överlåtelse, lovsång, generositet och villighet att lyda när det gick bra var de inte beredda på att stå inför den nya situation som erövringen och livet i det utlovade landet krävde.

I kristiderna uppenbarades upproret. Folket kunder inte vinna seger över jetser hará och därför hade de varken kunnat vinna seger över jättarna som fanns i det utlovade landet eller över de fiender som senare skulle komma att attackera dem utifrån.

De fyrtio åren tjänade till att luttra folket. Den upproriska generationen var tvungen att dö efter hand. Inte en enda av de upproriska fick komma in i landet. De fyrtio åren var en tid av förberedelse och rening.

Den Evige skötte om folket under den tiden. Han gav dem bröd från himlen och vatten från klippan. Han bevarade deras kläder och sandaler så att de inte gick sönder. Han gav dem skugga på dagen och värme på natten. De saknade ingenting för att kunna överleva och må någorlunda gott. Dessutom hade han välsignat allt de hade gjort under denna förberedelsetid.

De fyrtio åren var väldigt viktiga för att en stark generation skulle kunna slipas, fri från klagan och uppror, fri från otro och interna strider; en generation som var beredd att resa sig upp som en enda man och inta löfteslandet och utföra den Eviges hämnd på sina fiender; en generation som var villig att vara trogen inte bara under de lätta stunderna utan speciellt under tider av motstånd. Den typen av människor formas inte på ett år eller två. HaShem behövde fyrtio år för det och den tiden var inte förgäves.

Bli inte missmodig när du får vänta på löftenas uppfyllelse. Tiden i öknen tjänar till att uppenbara hur vi reagerar inför svårigheter för att upproret skall bli uppenbarat och eliminerat. HaShem kommer inte att låta oss komma in i vår kallelses fullbordan förrän vi har dött från all form av uppror. Och för att det skall kunna ske behövs tid. Fyrtio år var lång tid för folket, men nödvändiga för att producera detta ljuvliga resultat.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner