Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Devarim 44-7

Ord/saker

5 Mosebok 3:15-22

På den tiden befallde jag Josua och sade: "Du har med egna ögon sett allt vad HERREN, er Gud, har gjort med dessa båda kungar. Så skall också HERREN göra med alla riken där du drar fram. Var inte rädda för dem, ty HERREN, er Gud, skall själv strida för er." 

5 Mos 3:21-22 SFB

Varför måste människan handla om den Evige redan gör det?

När Israels söner bekämpade och utrotade kungarna över de två stormakter som fanns öster om Jarden (Jordan) var de tvungna att anstränga sig i striden och riskera sina liv i krigen. Det var varken psykologiskt eller fysiskt lätt att segra över dessa mäktiga kungar som hade haft den politiska och militära makten i området.

Men om det nu var Israels söner som slog dem, hur kommer det sig då att den Evige säger till Jehoshua att HaShem hade slagit dem? Var det inte människorna som kämpade i striden och vann seger över dessa kungar?

Skaparen gjorde inte världen färdig. Människan blev satt i denna värld för att fortsätta det verk som den Evige hade börjat. Syftet med människan är att samarbeta med den Evige och verka i denna värld med alla de medel som den Evige gett henne. Vi skapades inte för att vara passiva och bara stå och titta på allt som Skaparen har gjort. Människan skapades för att använda sin fantasi och skaparförmåga och sedan arbeta och anstränga sig för att utveckla denna värld och förbättra den så att den når den fullkomlighet som den Evige önskar.

När Israels söner slog de två ondskefulla kungarna verkade den Evige genom deras händer. Trots att änglarna stred i himlarna var de israelitiska militärerna tvungna att kämpa med all sin kraft på jorden. Den Evige gav de israelitiska militärerna kraft att utföra hans vrede på sina och mänsklighetens fiender. Människan ansträngde sig men den Evige får äran för att ha gjort det. Den Evige krossade de ondskefulla genom sina sändebud, israels söner. Därför blev segern i dessa krig tillräknad honom.

På samma sätt måste nu Israels söner handla med de andra folken i landet som var tvungna att utrotas. Det är visserligen sant att människan gör det, men det är också sant att den Evige gör det genom människan. Han ger henne fullmakt och kapacitet att göra det.

Sitt inte med armarna i kors inför ditt livs stora strider. Tro inte att den Evige skall göra allt och du inget. Du måste strida och konfrontera de jättar som finns där som en utmaning och ett hot. Res på dig, kämpa och strid, för den Evige är med dig när du håller hans bud.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner