Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tetsé 49-1

När du går ut

5 Mosebok 21:10-21

Hon skall lägga av de kläder hon bar som fånge, och hon skall bo i ditt hem och få sörja sin far och mor en månads tid. Därefter får du gå in till henne och bli hennes man och hon skall bli din hustru. 

5 Mos 21:13 SFB

Varför vänta en hel månad?

En mogen människa kan vänta. Barn förstår inte ordet sedan, de vill ha allt omedelbart. Torán gavs för att forma en mogen karaktär i det Israelitiska folket. Självbehärskning är något viktig hos en beprövad karaktär. Det är Andens frukt som befrämjas av Torán. Att vara tvungen att vänta och inte omedelbart kunna njuta av det som ger tillfredsställelse är bra för människans mognadsutveckling. Om barn får allt utan att behöva vänta får de problem i framtiden för det finns många saker i livet som man inte kan nå på kort sikt utan bara på lång sikt. Den som klarar av att vänta och hålla emot trycket från de omedelbara begären är en mogen människa och kan komma långt när det gäller ansvar och andlighet.

Den soldat som blir förälskad i en krigsfånge har inte rätt att ingå ett intimt förhållande med henne utan att ha gått igenom en månads prövotid. Torán tillåter honom inte att följa sina omedelbara impulser för de kan skapa allvarliga problem längre fram.

Soldatens impuls måste ställas under Toráns normer. Han måste låta henne vara i hans hem och gråta under en månad för att kunna se henne på nära håll och lära känna henne väl innan han kan gifta sig med henne. Han måste lära sig att inte ledas av sina omedelbara impulser utan vänta en hel månad innan han kan närma sig henne. Förbjudet att röra henne innan bröllopet!

Den som ger fritt spelrum för sin sexuella drift är beter sig som ett djur och inte som en människa. Starka män är de som förmår att dominera sitt sinne och sina känslor och kanalisera dem inom de ramar som Torán etablerat.

Den som är slav under sina impulser är ostabil, svekfull och farlig. Den som sätter gudomliga principer över sina känslor blir stabil, trogen och kärleksfull. Ett samhälle där medborgarna inte lärt sig självkontroll av sina föräldrar blir fattigt, korrupt och våldsamt. Ett samhälle som leds av Toráns principer blir rikt, fritt och säkert.

Studera Torán varje dag och lär dig att behärska dina begär. Köp inget så fort du ser det. Följ inte dina ögon och dina känslor. Var stabil, trogen och uppfyll dina plikter inför den Evige och inför människor. Tänk efter ordentligt innan du tar beslut om att gifta dig. Äktenskapet är för hela livet.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner