Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tetsé 49-4

När du går ut

5 Mosebok 23:7(8) – 23(24)

När du drar ut mot dina fiender och slår läger, skall du hålla dig borta från allt som är ont. Om någon av dina män är oren, därför att något hänt honom under natten, skall han gå utanför lägret. Han får inte komma in i lägret. Mot kvällen skall han bada sig i vatten, och när solen går ner får han gå in i lägret. Du skall ha en plats utanför lägret, dit du kan gå avsides. Tillsammans med andra redskap skall du ha en pinne, och när du vill sätta dig där ute skall du med den gräva en grop och sedan täcka över din avföring. HERREN, din Gud, går ju omkring i ditt läger för att rädda dig och ge dina fiender till dig. Därför skall ditt läger vara heligt, så att han inte ser något orent hos dig och vänder sig bort ifrån dig.  

5 Mos 23:9-14 SFB

Kan helighet avgöra ett krig?

Denna text talar speciellt om en krigssituation. Den Eviges närvaro, Shechiná שכינה  – måste finnas i Israels armé för att de skall kunna segra över sina fiender. Israels krig är beroende av den himmelska Närvaron. För att denna Shechiná skall kunna visa sig, måste armén leva på en hög nivå av helighet (avskildhet), vilket innebär både rituell och fysisk renhet. Torán säger att den rituella orenhet som orsakats av sädesutgjutning samt avföring inom lägret är något ont.

För att HaShem skall kunna befria oss från faror måste vi leva ostraffligt, där satan inte kan nå oss. Helighet är vårt bästa försvar. Ondskan gör att det blir en bräcka i det andliga försvaret som omger de rättfärdiga. När vi därför har kamp i våra liv, är det viktigt att vi är speciellt vaksamma så att fienden inte har anledning anklaga oss och skada oss. Om vi tillåter ondska bland oss kommer vi inte att kunna vinna seger i kampen mot våra fiender, varken de synliga och de osynliga, som det står skrivet i Efeserbrevet 6:12: “Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.”

Låt oss leva rent inför den Evige hela tiden så vinner vi seger i alla strider.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner