Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tetsé 49-6

När du går ut

5 Mosebok 24:5-13

Om du ger ett lån åt din nästa, skall du inte gå in i hans hus och ta pant av honom. Du skall stanna utanför, och mannen som du har lånat åt skall bära ut panten till dig. Om det är en fattig man, skall du inte sova med manteln du fått i pant. Du måste ge honom panten tillbaka när solen går ner, så att han kan ha sin mantel på sig när han sover och så välsigna dig. Detta skall bli dig till rättfärdighet inför HERREN, din Gud.  

5 Mos 24:10-13 SFB

Hedrar du den fattige lika mycket som den rike?

Ett klädesplagg kan tjäna som pant för ett lån. Den som har pengar och lånar ut kan lätt frestas att uppträda som herre över den som behöver låna av honom. Torán korrigerar den känslan genom att tvinga långivaren att respektera privatlivet och integriteten hos den behövande genom att han inte tillåts att gå in i hans hem för att ta ett klädesplagg som pant för ett lån. Han måste låta den behövande ge honom plagget. Dessutom tillåts han inte att hålla kvar ett klädesplagg under natten eller ett klädesplagg för dagen under dagen för att den behövande inte skall lida av kylan på natten och nakenhet under dagen.

Det lär oss att den fattige bör respekteras lika väl som den rike. Man får inte ge mer heder åt en rik bara för att han är rik och en fattig mindre heder för att han är fattig. Den som hedrar den rike och brister i respekt för den fattige värderar ägodelar mer än människan och det är en allvarlig avvikelse från Himlens värdesystem. Pengar är inte värda att hedras mer än människolivet. Människan måste respekteras mer för att hon är människa skapad till en avbild av den Allsmäktige.

När man kommer in i en klädesaffär eller en bank eller reser med flyg och har kläder som ser billiga och halvdana ut blir man normalt behandlad på ett mindre respektfullt sätt än när man har på sig kläder som ser ut som om de vore dyra. Jag har märkt att trots att man har på sig en slips som kostar mindre än en Coca Cola blir man mer hedrad av dem som betjänar än när man inte har slips på sig. Världen är programmerad att hedra pengarna mer än människan.

Torán lär oss att den typen av anseende till personen är synd, som det står skrivet i Jakobs brev 2:1-9: "Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jeshua Messias, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det i er synagoga kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackert klädde och säger: "Var så god och sitt, här är en bra plats," men till den fattige: "Du kan stå där" eller: "Sätt dig vid mina fötter", har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare." (SFB reviderad)

Må den Evige befria oss från att hedra den fattige mindre än den rike.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner