Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tetsé 49-7

När du går ut

5 Mosebok 24:14 – 25:19

Du skall inte göra orätt mot en fattig och nödställd daglönare, vare sig han är en av dina bröder eller en av främlingarna som finns i någon stad i ditt land. Varje dag skall du ge honom hans lön före solnedgången, eftersom han är fattig och längtar efter sin lön. Han kunde annars ropa till HERREN mot dig och synd skulle då vila på dig… Du skall inte förvanska rätten för främlingen eller den faderlöse, och inte ta en änkas kläder i pant. Du skall komma ihåg att du har varit slav i Egypten och att HERREN, din Gud, har befriat dig därifrån. Därför befaller jag dig att iaktta detta.

5 Mos 24:14, 15, 17, 18 SFB

 

Vad har barmhärtighet med rättfärdighet att göra?

Trots att Torán stadfäster och försvarar privat ägande tillåter den inte den som har ägodelar att vara okänslig för de fattigas behov. Kärleken tvingar dig att inte bara tänka på dig själv utan älska din nästa som dig själv. Det betyder inte att Torán är överens med den kommunistiska idén där alla delar allt lika och där allt tillhör alla.

Torán stiftar balans mellan rätten till privat ägande och plikten att dela med sig, men det finns gränser när det gäller att dela med sig. Det är inte rätt att man ger alla sina ägodelar till de fattiga och själv blir utan tillgångar och därför måste lida tillsammans med sin familj. Det är inte att älska sin nästa som sig själv, det är galenskap. Den som har tillgångar är skyldig att hjälpa de behövande men bara till en viss gräns. Det är inte meningen att han också skall bli fattig utan att han kan fortsätta att ha framgång så att han har tillräckligt för sig och sin familj och för att han skall kunna dela med sig till alla behövande.

Torán lär att den som inte ger arbetaren sin lön på den bestämda tiden förtrycker honom (vilket tyvärr översatts som ”göra orätt”) vilket är synd.

I vers 13 står det att en god gärning mot en behövande är rättfärdighet, på hebreiska tsedaká – צדקה. Vi kan se likheterna som finns mellan vers 13 och 15:

(13) Du skall lämna tillbaka klädesplagget innan solen går ner – han kommer att välsigna dig – det blir rättfärdighet för dig inför den Evige.

(15) Du skall betala dagsarbetaren innan solen går ner – för att han inte skall ropa till den Evige mot dig – det blir synd för dig.

Ordet rättfärdighet, tsedaká, står som motsats till synd, på hebreiska chet – חטא. Ordet tsedaká har flera betydelser i Skrifterna. Vi skall här nämna tre av dem: rättrådighet i handling (5 Mos 6:25; Rom 2:13), rättfärdiggörelse, oskuldsförklaring (genom tro och förlåtelse) (1 Mos 15:6; 5 Mos 15:6; Luk 18:14), barmhärtighetsgärning (5 Mos 24:13; Mat 6:1).

Det lär oss att den som gör en god gärning mot den behövande handlar på ett rätt och rättfärdigt sätt. Att inte behandla den behövande rätt, genom att hjälpa honom och ge honom hans lön enligt de ramar som Torán fastställer, är synd, motsatsen till rättfärdighet. Att bry sig om de fattiga är att handla rättfärdigt, motsatsen till synd.

Å andra sidan måste vi säga att de rättfärdiga gärningar som en människa gör, genom att lyda Torán och hjälpa de behövande, inte är medel till att bli evigt rättfärdiggjord inför den Evige i betydelsen att få tag på eller försäkra sin frälsning. Nej, rättfärdiggörelse från den Evige ges som en fri gåva till den som omvänder sig från sina synder och tror på förlåtelsen, som det står skrivet i Psalm 32:1b-2: ”Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek.” (SFB)

Låt oss göra gott mot de behövande.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner