Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chajei Sará 5-2

Saras liv

1 Mosebok 23:17 ­ 24:9

 

Abraham svarade honom: "Se till att du inte för min son tillbaka dit? För bara inte min son tillbaka dit!"

1 Mos 24:6, 8b SFB

Varför kunde inte Jitschak åka till landet som Avraham hade lämnat?

Jitschak var nu 40 år och det var dags att hitta en hustru till honom. Den Evige ville inte att han skulle gifta sig med en kvinna från Kenaans döttrar, eller en kvinna från Egypten. Avraham lät sin trovärdigaste tjänare Eliezer svära en ed vid omskärelseförbundets tecken, och sände iväg honom för att söka reda på en hustru till sin son i landet där hans släktingar bodde, som var ättlingar till Shem, Noachs son. När Eliezer frågade om han fick ta med sig Jitschak dit om kvinnan inte ville följa med, svarade Avraham med ett bestämt nej, och upprepade det två gånger. Varför fick inte Jitschak åka tillbaka till platsen som Avraham hade lämnat?

Å ena sidan ser vi att Jitschak inte kunde lämna det utlovade landet. Längre fram när han försöker resa ner till Egypten, förbjuder den Evige honom det och befaller honom att stanna i landet (26:2). Jitschak var den ende av de tre patriarkerna som inte fick tillåtelse att åka utomlands. Hans liv var förenat med löfteslandet och där skulle han stanna ända till uppståndelsen.

Å andra sidan måste vi fråga oss: Varför ville inte Avraham att hans son skulle åka och träffa kusiner och andra släktingar? Vad var det för fel med det?

Skrifterna uppenbarar för oss att den familj som Avraham hade lämnat var avgudadyrkare (Jos 24:15). Avraham hade beslutat sig för att överge all typ av praxis som hade att göra med avgudarna och leva enbart för himlarnas och jordens Skapare (24:3). Han kände mycket väl till den påverkan som släktingarna kunde utöva över sina medlemmar och det är mycket möjligt att han inte ville att Jitschak skulle utsättas för de känslomässiga påtryckningar som kommer av familjebanden, för han skulle då riskera att ta efter deras hedniska seder, vilket skulle orena hans själ och skada förlossningsplanen för världen. Jitschak var löftessonen och det var viktigt att skydda honom från all ond påverkan.

Avraham avinus exempel lär oss att vi måste vara väldigt försiktiga med att inte sända våra barn till den värld som vi har lämnat för att de inte skall bli besmittade av de seder som finns där. När vi nu lämnat bakom oss sammanhang och umgänget med dem som praktiserar världsliga seder, är det väldigt viktigt att vi inte låter våra barn gå tillbaka dit. Varför tog oss då den Evige ut därifrån? Hela den upprättelse- och förlossningsprocess som vi lever i skulle ju då bromsas och klippas av i nästa generation.

Må den Evige ge oss nåd att leda våra barn rätt så att de kan fortsätta den välsignelse- och förlossningslinje som vi tagit emot genom vår fader Avraham och vår Herre Jeshua Messias,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner