Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chajei Sará 5-3

Saras liv

1 Mosebok 24:10-26

Då böjde mannen sig ner och tillbad HERREN

1 Mos 24:26 SFB

Hurdana är Avrahams efterföljare?

Avrahams pålitligaste tjänare åkte till Mesopotamien för att söka efter en hustru till Jitschak. Han hade med sig tio kameler fullastade med all möjlig rikedom. När Jitschak föddes blev Eliezer åsidosatt i Avrahams planer. Innan Jitschak kom in i bilden, hade Avraham tänkt att ge Eliezer hela sitt arv (15:2) men den Evige ändrade på Avrahams planer och sa att Jitschak skulle bli arvingen (15:4; 21:10,12). Arvet inkluderade inte bara materiella rikedomar utan också något mycket viktigare; en orubblig tro och eviga löften och välsignelser.

Eliezer hade vuxit upp i sin herres andliga miljö och tro. Avraham hade fullt förtroende för honom för han visste att han var fullständigt trogen. Tjänaren sökte inte sina egna intressen när han tjänstgjorde i sitt uppdrag som shalíach - sändebud. Det enda som var viktigt för honom var att uppfylla dens vilja som hade sänt honom och i detta fall visste han att det inte enbart var fråga om ett mänskligt uppdrag, utan att uppfylla en himmelsk plan för världens framtida förlossning. Det var mycket viktigt att Jitschak skulle få en hustru utsedd av Himlen. Därför litade inte tjänaren på sin egen bedömningsförmåga, utan han hade lärt sig av sin herre att lita på den Evige och handla i tro.

När han kom fram till den stad som var färdmålet lät han kamelerna böja knä vid en brunn. Kamelerna behöver böja sina knän för att kunna vila. Av det faktum att Toràn uttryckligen säger att han lät kamelerna böja sina knän (24:11 ויברך הגמלים) kan vi lära oss något allegoriskt. Det hebreiska ordet för böja knä är barachברך  som anknyter till berechברך  – knä. Ordet barach betyder också välsigna (24:1). Det är det ord som används när man välsignar den Evige: ”Baruch HaShem”. Baruch betyder välsignad. Det intressanta är att välsignelse är intimt relaterat till knä. Denna sanning hade Avraham lärt sig och fört vidare till alla dem som bodde med honom. Den som kan böja sina knän är i stånd att ta emot välsignelser. Den som ödmjukar sig blir upphöjd.

Att Eliezer lät de tio kamelerna böja sina knän talar allegoriskt till oss om det som Avraham hade gjort med sina efterföljare. På samma sätt som Eliezer gjorde med sina tjänare, kamelerna, så hade Avraham lärt sina efterföljare att ödmjuka sig och böja knä inför den Evige. Avraham var vän med den Evige och därför visste han att den Evige söker tillbedjare, som det står skrivet i Johannes 4:23: ”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.” (SFB)

Avraham hade vunnit många själar (12:5) och han hade lärt dem alla att bli tillbedjare. Den enda längtan hans själ hade var att tillfredsställa sin Herres önskan och därför inriktade han sina krafter på att undervisa sitt folk att bli tillbedjare som visste hur man böjer sina hjärtan och knän inför den Evige.

När Avrahams tjänare hade fått ett klart svar på sin bön om en hustru till Jitschak från en dotter till hans släktingar, böjde han sig ner till jorden och tillbad den Evige.

Var en tillbedjare åt den Evige. Vänj dig att böja, inte bara dina knän, utan också ditt hjärta, inför den Evige. På så sätt blir du en son och efterföljare till Avraham som troget tar efter hans tro, för de som är av tro är Avrahams söner (Rom 4:12; Gal 3:7).

Må du bli välsignad tillsammans med din fader Avraham,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner