Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chajei Sará 5-4

Saras liv

1 Mosebok 24:27-52

Sedan böjde jag mig ner och tillbad HERREN och lovade HERREN, min herre Abrahams Gud, som hade fört mig på rätt väg, så att jag åt min herres son skulle få en dotter från hans släkt.

1 Mos 24:26 SFB

Kan sanningen vara en väg?

När Avrahams tjänare såg att den Evige hade lett honom just till det hem där hans herres förutbestämda hustru fanns, skämdes han inte för att böja sig ner och tillbe den Evige inför alla. Denna oräddhet och frimodighet kom från den ande som härskade i Avrahams hem där han hade blivit uppfostrad.

Tjänaren var mycket noggrann med att berätta sanningen om Avraham utan att överdriva och även det som hade hänt innan resan och det som hände med Rivká (Rebecka). Det är uppenbart att det var en människa som älskade sanningen och rätten. Det är inte undra på att Avraham litade fullständigt på honom. Hans uppriktighet talar för sig själv i detta kapitel. Det var en man som inte bara kände till den Eviges nåd, utan också hans sanning (24.27) och han förväntade sig att andra skulle återspegla dessa två mycket viktiga karaktärsdrag hos den Evige (24:49).

Nu sa Eliezer att den Evige hade lett honom på en sann väg, eller sanningsväg – derech emet, ‫דרך אמת – enligt den hebreiska texten. En ängel hade sänts ut framför honom för att samordna omständigheterna så att det himmelska mötet mellan tjänaren och Rivkà kunde äga rum vid brunnen.

Vi kan lära oss två viktiga saker av uttrycket ”sanningsväg”; det första är att sanningen är en väg. Väg symboliserar livsstil i Skrifterna. Det finns de som går på lögnens väg och de som går på sanningens väg. Det finns de som tror att de små lögnerna inte är allvarliga och förstår inte att all form av lögn tillhör lögnens väg och är ett resultat av påverkan från lögnens fader i denna värld (Joh 8:44). Alla som tar till lögn och falskhet kopplar med den Eviges fiende, satàn. Det är visserligen sant att man inte alltid skall säga hela sanningen, men det är inte samma sak att säga en del av sanningen som att ljuga. Lögn är förvrängd sanning, och det kommer från den onde.

Avrahams Gud är sanningens Gud, som det står skrivet i Psalm 31:6: ”I din hand skall jag överlämna min ande. Förlossa mig HaShem Gud av sanning.” (Egen översättning) och Jeremia 10:10a: ”Men HERREN är en sann Gud” (1917). Om han är sanningens Gud, finns det inte plats för den allra minsta lögn i honom. Sådana är också hans verkliga söner, som det står skrivet i Psalm 51:8a: ”Du vill ju ha sanning i mitt innersta” (SFB) Eliezer älskade sanningen och gick på sanningens väg.

Det andra vi kan lära oss av denna text är att sanningens väg leder oss till ett mål som blivit förberett av den Eviges ängel. Om vi går omkring med halvlögner och tror att det är vägen att lösa problem, kommer vi inte att nå den Eviges mål. Vi kan bara få sann framgång på sanningens väg.

Käre lärjunge till Jeshua, eftersom vår Mästare är vägen och sanningen (Joh 14:6), kan vi enbart vandra med honom och genom honom om vi älskar sanningen från det innersta av vår varelse och hatar lögnens alla vägar, oberoende hur små de än är (Ps 119:104, 128). ”Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.” (3 Joh v.4 1917).

Frid över alla som vandrar i sanningen med kärlek,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner