Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chajei Sará 5-5

Saras liv

1 Mosebok 24:53-67

Och de välsignade Rebecka och sade till henne: "Av dig, vår syster, skall komma tusen gånger tiotusen, och din avkomma skall inta sina fienders portar!"

1 Mos 24:60 SFB

Vem förstår kraften i en välsignelse?

Rivkás familj tog avsked av henne med en mäktig välsignelse. Denna välsignelse var fulladdad av profetiska ord över hennes avkomlingar. Genom dessa ord, som var sanktionerade från Himlen, förökade Rivkás avkomlingar sig så mycket att hela världen idag är beroende av dem. I första hand syftar det på det judiska folket. Men det är också en anspelning på alla dem som bland hedningarna tar till sig Avrahams tro.

Omkring två tusen år senare reste sig Avrahams, Jitschaks, Jaakovs och kung Davids viktigaste ättling upp, honom som alla löften som gavs åt förfäderna gällde, och proklamerade: ”Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga.” (Matt 16:18 1917)

Denna välsignelse syftar inte på den kristna kyrkan utan på den messianska församlingen  - det himmelska Israel. Uttrycket ”dödsrikets portar” – på hebreiska shearei sheol, שערי שאול är ett hebreiskt uttryck som talar om hedningarnas regeringsmakt. I gamla städer var porten platsen där stadens äldste samlades för att döma och fatta styrande beslut för staden. När det talas om att Rivkás ättlingar, som är Israels folk, skall inta sina fienders portar, motsvarar det exakt samma sak som det Mästaren säger om sheols portar. Det handlar om att få politisk och andlig makt över dem som råder över de hedniska folken. Detta är Israels folks uppgift och alldeles speciellt den uppgift som dem messianska församlingen har.

Den messianska församlingen kommer inte att bli dominerad av de hedniska makthavarna utan till slut kommer den att ta total kontroll över hedningarnas städer. Må den dagen komma snart och i våra dagar, amen!

Noachs son Shems ättlingar visste mycket väl vad en välsignelse betyder. De visste att kraften i en välsignelse styr en persons och dess ättlingars framtid. Därför ville Rivkás syskon sända dessa ord fyllda av kraft för att de skulle påverka hela världen för evigt. Vem förstår kraften i en välsignelse?

Käre lärjunge till Jeshua, lär dig att använda din mun till att välsigna, inte bara den Evige, hundra gånger om dagen, utan också din fru, dina barn och dem som finns runt omkring dig. Dina ord har makt att påverka hela deras framtid.

Välsignad vare vår Herre Jeshua Messias Gud och Fader som i Messias har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse!

Kol tuv – allt gott,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner