Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chajei Sará 5-6

Saras liv

1 Mosebok 25:1-11

Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och samlades till sitt folk.

1 Mos 25:8 SFB

Till vilket folk blev Avraham samlad?

Om nu vår fader Avraham hade lämnat sitt fädernesland och inte längre bodde där släkten fanns, hur är det möjligt att Torán säger att han blev samlad till sitt folk när han dog?

Uttrycket "samlad till sitt folk" talar inte om själen som möjligtvis fortsätter att existera efter döden på en, för de levande, okänd och oåtkomlig plats. Här handlar det inte om att Avrahams själ blev samlad till det rättfärdiga folket som hade dött.

Denna formulering är ett hebreiskt uttryck som refererar till det forntida sättet att begrava de döda. Gamla gravar hade plats för flera kroppar, eftersom man normalt hade familjegravar. Inne i graven, som kunde vara en grotta, brukade man gräva ut tillräckligt stora öppningar i väggen för att där kunna lägga de döda kropparna. I mitten av graven fanns en plats på golvet som var lägre och som kallades "dalen". Där samlade man slutligen benen från de kroppar som redan hade förmultnat (jfr. Hes 37:1).

Förr i tiden hade man två begravningar för varje avliden. I den första begravningen placerade man kroppen i kaviteten i väggen. Därefter väntade man tills den förmultnat och då hade man den andra begravningen, normalt ett år efter den första. Vid den andra begravningen tog man ut benen från den förmultnade kroppen och samlade dem i dalen.

Vid en gravplats på Olivberget från första århundradet enligt romersk tideräkning kan man se att det var vanligt att lägga det största benet, lårbetet, i en stenkista med inskrifter som identifierade den döde och som man sparade som minne.

Under det andra templets tid delade man upp arvet vid den andra begravningen då släktingarna var samlade (jfr. Matt 8:21-22).

Det vi kan lära oss av detta är att uttrycket "samlad till sitt folk" har att göra med seden att samla ihop benen från de avlidna släktingarna i samma grav.

Avraham begravde sin hustru Sará i en grotta som han köpt av Chets söner. Han blev sedan själv begravd i samma grotta av sina söner Jitschak och Jishmael (25:9) och på så sätt blev han samlad till Sarás ben som var en del av hans folk. Sedan blev hans söner Jitschak och Jaakov begravda i samma grotta, tillsammans med sina hustrur Rivká och Leá. Sammanlagt var det sex kroppar av patriarkerna och deras fruar begravda i den grottan. Man vet fortfarande var graven finns, för ända tills idag håller man kvar traditionen om var den platsen låg.

Skrifterna lär att den döda kroppen skall återgå till jorden varifrån den blev tagen (1 Mos 3:19). Det innebär att kremation inte är ett alternativ för den som fruktar den Evige.

Följ din fader Avrahams exempel och acceptera inte kremering.

Må den som välsignade Avraham, Jitschak och Jaakov välsigna dig så att du uppfyller dina dagars antal enligt hans syfte för ditt liv och må han inte tillåta att du dör i förtid. Må det vara enligt hans välbehag och låt oss därtill säga amen.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner