Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Chajei Sará 5-7

Saras liv

1 Mosebok 25:12-18

Och detta är namnen på Ismaels söner i den ordning de föddes: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma och Massa, Hadad och Tema, Jetur, Nafis och Kedma. Dessa var Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger, tolv furstar för deras stammar.

1 Mos 25:13-16 SFB

Hur blir Jishmaels slutliga rop?

Jishmael blev så välsignad att tolv furstar med var sin stam utgick från hans höfter. Detta bekräftar löftet som gavs till Avraham och Hagar om hans framtid, som det står skrivet i 1 Mosebok 17:20: "Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk." och 1 Mosebok 21:13: "Men också slavinnans son skall jag göra till ett folk, eftersom han är din avkomling." och 1 Mosebok 21:18: "Gå och res upp honom och tag hand om honom. Jag skall göra honom till ett stort folk." (SFB)

Tre gånger lovade den Evige att han skulle göra Jishmael till ett stort folk, och den text som vi stannat vid bekräftar att den Evige är trogen sina löften.

Välsignelsen över Jishmael innebär inte bara att hans ättlingar blir förökade och får framgång i världen, utan den har också en andlig dimension. Den välsignelsen är reserverad för den sista tiden då Islam blir knäckt.

Namnet Jishmael, som gavs av den Evige till denne Avrahams son, betyder "den Mäktige kommer att lyssna". Hagars lidandes röst blev hörd av den Evige och just därför fick barnet namnet Jishmael (16:11). Sedan hörde den Evige den unges röst när han grät när han var nära att dö (21:17).

Jishmael kan ropa. Hans ättlingar, araberna, skriker mycket. Den Evige har gett dem förmågan att ropa. Namnet Jishmael gömmer en profetia över hans slut; han kommer att ropa och den Mäktige kommer att höra hans rop. Först kommer det att bli ett rop om hjälp, som den gången han höll på att dö, för många onda ting kommer att drabba arabvärlden i de sista tiderna, som det står skrivet i Daniel 11:40-44: "Men vid ändens tid skall kungen i Söderlandet (Egypten) drabba samman med honom. Kungen i Nordlandet (Syrien) skall då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han skall rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. Han skall också dra in i 'det härliga landet', och många länder skall falla, men dessa skall undkomma hans hand: Edom och Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar (nuvarande Jordanien). Ja, han skall sträcka ut sin hand mot länderna. Egypten skall inte slippa undan. Han skall erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och etiopier skall följa honom. Då skall han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom, och han skall dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många." (SFB)

Arabländerna, och speciellt Egypten, kommer att få lida mycket av de krig som kommer över dem vid ändens tid. Detta kommer att skapa ett väldigt starkt rop bland dem. Men ropet från Jishmaels mun kommer att förvandlas mer och mer till att blir ett annorlunda rop. I stället för att skrika hatfullt mot sin bror Jitschak och skylla på honom för allt som händer honom själv, eller skrika av lidande för krigen som han upplever, kommer han att ropa till Himlen – inte till islams falska gud -­ utan till Israels Mäktige. Då kommer Han att lyssna och svara, som det står skrivet i Jesaja 19:22: "Så skall HERREN slå Egypten - slå, men också hela. När de omvänder sig till HERREN, skall han bönhöra dem och hela dem." (SFB)

Efter att ha fått uppleva detta underbara helande från judarnas Gud, kommer Jishmaels söner att höja en annan typ av rop, som det står skrivet i Jesaja 42:11-12: "Höj din röst, du öken med dina städer, ni byar där Kedar (Jishmaels andra son) bor. Jubla, ni klippornas invånare, ropa från bergens toppar. Ge HERREN ära, förkunna hans lov i havsländerna." (SFB)

Jishmaels sista rop kommer att bli ett lovsångsrop till den Evige, Israels Gud, som inte har fäst sitt Namn i Mecka utan i Jerushalajim. Och till Jerushalajim skall Jishmaels söner komma i en snar framtid för att frambära offer i det tredje templet, som det står skrivet i Jesaja 60:7: "Alla Kedars (Jishmaels andra sons) hjordar skall samlas till dig (Jerushalajim), Nebajots (Jishmaels förstföddes) baggar skall stå till din tjänst. Till mitt välbehag skall de offras på mitt altare, och min härlighets hus skall jag förhärliga." (SFB)

På detta sätt kommer syftet med Jishmaels namn att uppfyllas i hans ättlingar. Den Mäktige kommer att lyssna till dem och göra dem till ett stort folk som för med sig mycket materiell och andlig välsignelse till hela jorden. Må den dagen komma snart och i våra dagar, amen!

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner