Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Haazinu 53-1

Lyssna

5 Mosebok 32:1-6

Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rak är han. De har handlat illa mot honom, de är inte hans barn, utan en skam, ett förvänt och avogt släkte. Är det så du lönar HERREN, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då ej din Fader som skapade dig, han som danade och formade dig?

5 Mos 32:4-6 SFB reviderad

Kan man ha den Evige som sin Fader utan att vara hans son?

Denna Moshés sång är en profetia som talar om hela Israels historia från innan det fanns till ända till dess härliga och eviga final. Därför är den ett vittnesbörd under århundradenas lopp om hur den Evige har varit trogen och hur en del av folket har varit otroget. Men genom den Eviges nåd och barmhärtighet kommer han att uppfylla sitt syfte med sitt folk och till slut kommer det att triumfera i härlighet.

I dessa versar står det skrivet att Israels söner inte räknas som den Eviges söner när de är perversa och förvränger rätten trots att han fortsätter att kalla sig för deras Fader. Det lär oss att sonskap inte bara har att göra med ursprung utan också med trohet gentemot det ursprunget (jfr. Luk 15:24). Att vara den Eviges son innebär att vara som han och gå på hans vägar. Eftersom han är trogen är de trogna hans söner och döttrar. Eftersom han är inte är moraliskt förvrängd är hans söner och döttrar de som inte är korrupta. Eftersom han är rättfärdig är de rättfärdiga hans söner och döttrar. Eftersom han är rak är de uppriktiga hans söner och döttrar.

De som överger den Eviges väg förlorar rätten att vara hans söner och rätten att ärva liv.

En annan sak som vi lär oss av detta är att titeln "Guds Son" som förekommer i Skrifterna när det gäller Jeshua, inte bara har att göra med hans utnämning som den kommande kung Messias av Israel, utan det har också att göra med hans sätt att vara och handla som människa, hans karaktärs renhet och lydnad inför den Evige.

Det finns ingen som har uppfyllt allt som den Evige har befallt utom Jeshua. Det finns ingen människa som har vandrat på denna jord som har varit fullständigt trogen, utan omoral, totalt rättfärdig och rak, utom Jeshua. Därför är han den ende som kan kallas "Guds Son" med stor bokstav. Vi andra är den Eviges söner, men Jeshua är den Eviges Son, unik i sitt slag, och därför kallas han Faderns enfödde Son.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner