Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Haazinu 53-3

Lyssna

5 Mosebok 32:13-18

Han lät honom rida på landets höjder och han fick äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan.

5 Mos 32:13 SFB reviderad

Vem får rida på landets höjder?

Uttrycket "rida på landets (eller jordens) höjder" finns också i profeten Jesaja som ett löfte av välsignelse i samband med sabbaten. I Jesaja 58:13-14 står det skrivet: "Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den, så att du icke går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord, då skall du finna din lust i HERREN, och jag skall låta dig rida på landets höjder och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har HERRENS mun talat." (1917 reviderad)

Av det kan vi dra slutsatsen att när Israels folk håller sabbaten blir de välsignade och har rätt att bo i löfteslandet.

Bilden av att rida på landets höjder kan också förstås på ett bildligt sätt så att det kan betyda att få vara med om underbara andliga upplevelser i höjderna. Profeten Elijahu är ett exempel på det, vilket vi ser i 2 Kungaboken 2:11: "Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen." (SFB)

Den som håller sabbaten, jude eller noakit (ättling till Noach), kommer inte bara att bli välsignad på ett fysiskt sätt utan också andligt, eftersom den Evige i skapelsen välsignade och avskilde sabbaten för alla människor (1 Mos 2:3). Sabbaten blev gjord för människan, inte bar för juden (Mar 2:27).

På Sinai höjde den Evige upp sabbaten för omskärelsens folk och gjorde den till ett förbundstecken (2 Mos 31:13-17), men det fråntar inte noakiterna rätten att dra nytta av de stora välsignelser som finns gömda i denna dag.

I Jesaja 56:6-7 står det skrivet: "De främlingar som har slutit sig till HERREN och som vill tjäna honom och älska HERRENS namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund, dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk." (SFB)

Vid första anblicken ser det ut som om denna text bara talar om konvertiter från folken som omfamnar omskärelseförbundet och blir judar. Men den sista delen visar oss att det också inbegriper alla folk. Som vi sagt tidigare, den Evige vill inte att alla folk skall komma in i omskärelseförbundet eftersom de inte blev skapade till det. Att avskilja det avskilda folket från resten av folken betyder inte att folken inte kan få nytta av de välsignelser som finns i de förbund som slutits med Israel, tvärt om. Förbundsvälsignelserna gavs till Israel för att gynna folken.

Håll sabbaten så får du rida på landets höjder.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner