Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Haazinu 53-5

Lyssna

5 Mosebok 32:29-39

Ty HERREN skall ta sig an sitt folks sak, och förbarma sig över sina tjänare, när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri.

5 Mos 32:36 SFB

När kommer den slutliga förlossningen?

I sitt tal har Moshé hittills bara talat ord av tillrättavisning för den onda livsstil som majoriteten av det judiska folket hade. Nu ändras tonen och den Evige vänder sig mot förbundsfolkets fiender, som också är hans fiender, och visar sina tjänare barmhärtighet.

I denna vers finns en nyckel till att förstå en av de saker som måste hända innan den slutliga förlossningen. Det har att göra med att det avskilda folkets kraft blir krossad. Det kommer en tidpunkt då den Evige kommer att låta fienderna skada förbundsfolket så att all deras kraft blir krossad och de löper risken att bli förintade. Men när han ser att folket är på väg att förlora allt kommer han att sända sin vrede mot judarnas fiender och frälsa judarna. Det blir tidpunkten för den slutliga förlossningen, när den Evige själv kommer och räddar sitt folk.

Med andra ord, när judarnas makt har blivit knäckt och det inte längre finns något mänskligt hopp för deras överlevnad, då kommer förlossningen.

Det finns två saker som ger styrka åt Israel idag, USA och den israeliska armén. När hjälpen från dessa båda har knäckts och folket bara kan se uppåt och förtrösta på sin Gud, då kommer Messias.

Det finns även andra texter som talar om samma händelse. I Daniel 12:6-7 står det skrivet: ”En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: "Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?" Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.” (SFB)

Jesaja 63 talar om Messias ankomst i den Eviges namn då han kommer att verkställa vreden mot fienderna som håller på att förstöra Israels folks makt. I versarna 1-6 står det skrivet: "Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? "Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa." Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? "En vinpress har jag trampat, jag ensam, ingen från folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig. Jag trampade ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förbittring, jag lät deras blod rinna ner på jorden."" (SFB reviderad)

När det står att han ensam var tvungen att trampa och ingen från folken och ingen annan hjälpte honom kan man förstå det som att stödet från USA och även Israels armé inte längre kommer att ha någon förmåga att stå emot fienderna och att det judiska folkets räddning bara kommer genom Messias.

Detta kan vi också se i profetian i Sakarja 14:1-5: "Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig." (SFB)

När Israels armé blir knäckt, då kommer den slutliga förlossningen.

Må den Evige ge oss visdom att urskilja den tid vi lever i.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner