Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Haazinu 53-6

Lyssna

5 Mosebok 32:40-43

Jubla, ni hednafolk med hans folk, ty han hämnas sina tjänares blod. Han tar hämnd på sina ovänner och bringar försoning för sitt land, sitt folk.

5 Mos 32:43 SFB

Vad blir resultatet av att Israels fiender förintas i den sista tiden?

Den hebreiska texten i denna vers är svårförstådd. Ordagrant står det: הרנינו גוים עמו, harninu gojim amó, “Jubla folkslag hans folk”, vilket har gett rum för olika översättningar. En del säger att folken kommer att prisa den Eviges folk och andra säger att folken kommer att gläda sig med dem.

En not i den spanska versionen Reina Valera 1995 säger: ”Ett gammalt hebreiskt manuskript och den grekiska versionen (LXX) presenterar en längre text i denna vers: Gläd er himlar med honom! Tillbed honom alla gudar (eller Guds söner)! Gläd er folkslag med hans folk och må alla Guds sändebud bli starka för honom! Han kommer att hämnas sina söners död, utkräva hämnd av sina fiender. Han kommer att vedergälla dem som hatar honom, Herren kommer att skona sitt folks land.” (egen översättning)

I Romarbrevet 15:8-10 står det skrivet: ”Vad jag vill säga är att Messias har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: Därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Vidare heter det: Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk.” (SFB reviderad)

Det lär oss att genom Messias första ankomst kan hedningarna redan nu bli gynnade av den eviga frälsning som har kommit till det judiska folket och glädja sig tillsammans med de judar som har upplevt den frälsningen tillsammans med uppståndelsekraften genom utgjutandet av den Eviges Ande över alla dem som tror på Jeshua.

Det lär oss också att när Messias kommer och förgör alla fiender som kommer att resa sig upp under det sista kriget mot staten Israel kommer inte bara det judiska folket att glädja sig i hög grad utan också alla de andra folkslagen.

När antisemiterna och antisionisterna slutligen blir eliminerade från jorden, då blir det glädje och frid på jorden för alla världens invånare, som det står skrivet i Ordspråksboken 11:10: ”Över de rättfärdigas välgång gläder sig staden, när de ogudaktiga förgås råder jubel.” (SFB)

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner