Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Haazinu 53-7

Lyssna

5 Mosebok 32:44-52

Du skall se landet rakt framför dig, men du skall inte komma in dit, till det land som jag ger åt Israels barn.

5 Mos 32:52 SFB

Varför kunde inte Moshé gå in i landet?

Moshé bad väldigt mycket till HaShem om att få domslutet upphävt så att han kunde få komma in i landet. Men HaShem sa nej. Vad var anledningen till att den Evige inte lät Moshé gå över en liten å för att få sätta sina fötter på det utlovade landet? Syftet var inte bara att visa allvaret i ledarnas synder. Det var inte heller bara för att visa fastheten i sina beslut. Det finns en mycket viktigare anledning bakom detta beslut. Vilken?

Denne store profet Moshé, som förmedlade Torán till världen. Han som gjorde stora under och talade med den Evige ansikte mot ansikte. Denne man, som hade nått den högsta nivån av avskildhet som en människa kan nå, hade inte tillräckligt med meriter för att själv få gå över eller för att leda folket över till det utlovade landet.

Det var bara en enda människa som kunde göra så att folket kom över. Hans namn var Jehoshua. Kortformen av det namnet är Jeshua. Det lär oss att Moshés verk inte var komplett. Moshés Torá är inte tillräcklig för att en människa skall kunna komma över från döden till livet. Inte ens Moshé själv kunde komma över till landet, på grund av sina synder. Det är bara en människa som kan föra oss över till olam habá, den kommande tidsåldern. Hans namn är Jeshua. Genom Moshé utsåg HaShem Jehoshua som den ledare som skulle föra folket över från en värld till en annan. Den som rättar sig efter Moshé följer därför Jeshua och kommer att få en säker ingång i den kommande världen, som det står skrivet i Johannes 11:25: "Jeshua sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör."

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner