Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJetsè 7-4

Och (han) gick ut

1 Mosebok 30:14-27

Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam.

1 Mos 30:22 SFB

Blev det någon verkan av kärleksäpplena?

Kärleksäpplen – på hebreiska dudaim,דודאים  – ansågs öka fruktbarheten. När Rachel såg att Leas förstfödde son hade gett henne kärleksäpplen, bad hon om dem i utbyte mot en natt med Jaakov. Hon trodde att de möjligtvis kunde hjälpa henne att bli fruktsam och få barn.

Men vi ser att Torán inte säger att kärleksäpplena påverkade Rachel. Även om Torán inte alltid framställer händelserna i rätt ordning, verkar det som det i detta fall gick en tid mellan händelsen med kärleksäpplena och då Rachel blev helad från sin ofruktsamhet.

Blev det någon verkan av kärleksäpplena?

Nej, det blev det inte. Torán säger inte att det var på grund av kärleksäpplena som  Rachel blev helad, utan genom att den Evige kom ihåg henne och hörde henne.

Kan den Evige glömma så att han måste komma ihåg någon? Nej, det är bara ett uttryckssätt i de avskilda Skrifterna som lär oss att det finns tillfällen då den Evige, som är utanför allt skapat, beaktar, besöker och griper in på ett speciellt och personligt sätt i en människas liv.

Den Evige hade varit tyst gentemot Rachel under flera år. Hon hade bönat och bett under lång tid utan att få svar. Den Evige valde att vänta för han hade ett syfte. Om den Evige är tyst beror det på att han har en plan.

Det är inte bra att en människa alltid med en gång får det hon ber om. Det är bra att föräldrar lär sina barn att inte få allt de begär. Det är bra att barn lär sig att vänta på vissa saker, för många gånger producerar väntan något positivt i själen. Den moderna kulturen av omedelbarhet då allt händer ögonblickligen skapar karaktärer utan tålamod och utan inre kraft att hålla ut.

Jaakov arbetade sju år innan han kunde gifta sig med den han älskade. Han ville inte gifta sig först och sedan arbeta, utan höll ut under sju års väntan för att få det hans hjärta begärde. Han är ett exempel på en beprövad karaktär som arbetar med tålamod för att få långsiktiga resultat. En omogen människa kan inte vänta, utan föredrar att få ut något på kort sikt trots att det är mindre än det hon skulle kunna få på lång sikt. En mogen person kan säga nej till det som gynnar på kort sikt för att nå fram till det som gynnar bättre på lång sikt.

HaShem ville producera något i Rachels karaktär och därför lät han henne vänta. Slutligen kom han ihåg henne och lyssnade på hennes böner, rop och tårar, som fanns bevarade i himlen tills stunden för henne hade kommit.

Tro inte att den Eviges tystnad betyder att han inte lyssnar till dina böner. Om det finns en tystnad finns det ett syfte bakom. Den Evige är mer intresserad av att forma din karaktär än att ge dig det du ber om. Det är visserligen sant att den Eviges syfte var att ge Rachel barn, men det fanns områden i hennes sätt att vara som behövde putsas till och därför valde den Evige att vänta med svaret för att ändra på hennes sätt att vara innan hon fick barn. För det hon skulle förmedla av sig själv till barnen var mer värdefullt för den Evige efter resultatet av en tids tystnad från Himlen.

Må den Evige ge dig vad ditt hjärta begär i sin tid och på sitt sätt,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner