Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJetsè 7-6

Och (han) gick ut

1 Mosebok 31:17-42

Men Laban hade gått bort för att klippa sina får; då stal Rakel sin faders husgudar, och Jakob stal sig undan från araméen Laban, så att han icke lät denne märka att han ämnade fly.

1 Mos 31:19, 20 1917

Vad blev det för konsekvenser av de två stölderna?

Rachel stal husgudarna – på hebreiska terafim,תרפים  – från sin pappa. Torán uppenbarar inte motivet bakom hennes stöld och därför skall inte heller jag kommentera det nu. Men Torán säger klart att hon stal – på hebreiska ganav, גנב. Stjäla är att ta något som tillhör en annan. Det kan vara ett objekt, men också allt det som är någon annans, som tid, uppfinningar, upphovsrätt, vänner m.m. I dekalogen står det skrivet ”du skall inte stjäla”. Stöld för med sig konsekvenser.

Vilka konsekvenser kom över Rachel för att hon stal sin pappas gudar?

När Lavan sa att någon hade stulit hans gudar, uttalade Yaakov en förbannelse över den som hade gjort det. Han visste inte att Rachel hade dem och därför förhastade han sig med sitt tal. Detta förde allvarliga konsekvenser med sig för henne, så att hon dog en för tidig död när hon födde sin andra son.

Jaakov stal också när han bedrog Lavan och inte informerade att han flydde. Den hebreiska texten säger ordagrant att Jaakov stal Lavans hjärta – vajignov Jaakov et lev Lavan, ויגנב יעקב את לב לבן  – vilket visar att det går att stjäla en annans hjärta.

Vad betyder detta uttryck? Det betyder att när det finns förtroende mellan människor är deras hjärtan överlämnade till varandra. Lavan litade på att Jaakov inte skulle skada honom eller lura honom, och därför gick han iväg för att klippa sina får, för han tänkte att Jaakov skulle fortsätta att vara trogen och informera om det som hände. Men Jaakov var inte lojal mot det förtroende som Lavan hade gett honom och flydde utan att säga något. Torán säger att det som Jaakov gjorde var en stöld och all stöld för med sig konsekvenser.

Vad blev det för konsekvens av denna stöld?

Konsekvensen på kort sikt blev att Lavan förföljde Jaakov med avsikten att skada honom. Men trots att Jaakov inte var ren hjälpte den Evige honom och tillrättavisade Lavan så att han inte skulle göra Jaakov illa.

Trots det, det som Jaakov hade gjort var inte bra i den Eviges ögon. Det fanns fortfarande något i hans karaktär som inte hade underordnat sig Anden från den Avskilde, välsignad vare han. Jaakov var fortfarande en bedragare. Denna svarta del av hans själ behövde bli tillrättalagd innan Jaakov kunde komma tillbaka till det avskilda landet.

Därför sände den Evige en av sina änglar för att ta itu med detta område i Jaakovs liv. Till slut kunde ängeln knäcka Jaakovs styrka så att han ödmjukade sig och erkände att han hette Jaakov – undanträngare. Vid det tillfället blev hans namn ändrat till Israel.

Konsekvensen av Rachels stöld blev en för tidig död och för Jaakovs stöld en upplevelse av djup förkrosselse och fysiska skada i höften.

Käre lärjunge, stjäl inte.

Shalom uvrachá – frid och välsignelse,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner