ParashaTreenighetenEkonomiskt stödDagens mannaAudio

Parashá 40 Balak

4 Mosebok 22:2 – 25:9

Av K. Blad ©

Andra utgåvan 2013-14 (5774)

Lukrativ kopiering ej tillåten.

Toráläsningar:

 1. 22:2-12
 2. 22:13-20
 3. 22:21-38
 4. 22:39 – 23:12
 5. 23:13-26
 6. 23:27 – 24:14
 7. 24:15 – 25:9
 8. Maftir: 25:7-9

 

Haftará: Mika 5:7 (heb 6) – 6:8

Balak

Betyder “förödare”

Kommentarer

Första aliján, 22:1-12

22:2  “Balak, Tsippors son, såg allt vad Israel hade gjort mot amoréerna.” (SFB reviderad) – Balak var Moavs kung. Hans namn betyder ”förödare”.[1] Enligt en Midrash,[2] blev Balak utvald som kung vid det tillfället p.g.a. den allvarliga situation som man upplevde i fruktan för Israels barn trots att han inte var av kunglig utan enbart nobel släkt. Han var inte heller infödd moavit utan en midjanit. Hans rykte om att vara en mäktig hjälte och hög trollkarl gjorde att moaviterna gjorde honom till sin kung. Denne Moavs kung hade inte tillåtit Israels barn gå igenom deras territorium. Därför gick Israels barn runt. De hade inte heller tillåtelse från HaShem att inta Moavs område för det blev givet till Lots barn enligt 5 Mosebok 2:9. Det lär oss att HaShem fördelar jorden till folken, jfr. 5 Mosebok 2:19. Nu har Moav blivit irriterad. Israel tog ett område som de hade haft och som amoréernas kung hade tagit från dem. Det verkar som om Moavs kung vill ta tillbaka det området och därför går han till en hednisk profet genom vilken han försöker förbanna Israels folk. På så sätt skulle han kunna kriga mot det och driva ut det från amoréernas område och ta tillbaka sitt territorium.

22:3 “Och Moav fruktade för folket därför att det var så talrikt. Moav gruvade sig för Israels barn.” (SFB reviderad) – Två gånger upprepar Torán att Moav var rädd. Det betyder att de var mycket rädda. Enligt Rashi, hade de två jättarna Sichon och Og varit de som beskyddade de kringliggande länderna och nu hade Israels barn intagit båda. Om de kunde besegra jättarna blir det ju lättare att kriga mot de andra folken runtomkring.

22:4, 7 “och sade till de äldste i Midjan: "Nu kommer denna skara att äta upp allt omkring oss, liksom oxen äter upp gräset på marken.” (SFB reviderad) Balak, Tsippors son, var på den tiden kung i MoavDe äldste i Moav och de äldste i Midjan gav sig i väg och hade med sig spådomslön. De kom till Bilam och framförde till honom vad Balak hade sagt.” (SFB reviderad) – Ledarna för de två länderna Moav och Midjan förenades mot Israel och talade med Bilam som var känd som en framgångsrik profet, eller trollkarl. När han talade uppfylldes hans ord. Enligt Rashi hade amoréernas kung tidigare betalat Bilam för att förbanna moaviterna för att de skulle kunna driva ut dem från det område som senare blev Israels område, från floden Arnon norrut ända till staden Cheshbon. Den idén får man från ordet som förekommer i vers 6: ”jag vet...” (SFB reviderad) Kungen i Moav visste det av erfarenhet.

Genom profeten säger HaShem till oss att komma ihåg det som hände med Balak och Bilam. Därför är denna händelse en av de viktigaste sakerna som hänt i det judiska folkets historia, som det står skrivet i Mika 6:5:

“Mitt folk, kom ihåg vad Balak, kungen i Moav, hade i sinnet och vad han fick för svar av Bilam, Beors son. Kom ihåg hur det var mellan Shittim och Gilgal och lär dig förstå HaShems rättfärdiga gärningar.” (SFB reviderad)

22:5 “Han skickade sändebud till Bilam, Beors son, i Petor vid floden, där hans folk var bosatta, för att kalla honom till sig, och han lät säga: "Se, ett folk har dragit ut ur Egypten, det täcker markens yta och har slagit sig ner mitt emot mig.” (SFB reviderad) – Det hebreiska ord som översatts som “sändebud” är malachim, som betyder “änglar”, “sändebud”. Vi ser att ordet malach inte bara refererar till högre varelser utan också kan referera till människor. Ordet malach talar inte om en skapad varelses väsen utan om en funktion. En malach är en som har blivit utsänd av ett överhuvud för att uppfylla ett speciellt uppdrag.

22:6 “Kom nu därför och förbanna detta folk åt mig, för det är starkare än jag. Kanske skall jag då kunna slå det och driva bort det ur landet. Ty jag vet att den du välsignar är välsignad, och den du förbannar är förbannad.” (SFB reviderad) – Balak hade avsikten att besegra och driva ut Israel ur landet. Men eftersom de hade visat sin militära makt över jättarnas folk sökte han nu sig till trolldom. Fienden har en trefaldig strategi:

 • Kuva dem med hjälp av fysisk militärmakt.

 • Dominera över dem genom magi, som är andlig och psykologisk makt.

 • Dra in oss i synd genom att använda sig av våra begär efter mat och sex så att vi blir förstörda inifrån med hjälp av hednareligionernas seder och idéer.

I detta fall fick inte de två första någon framgång. Men Israel föll på den tredje punkten.

22:11 “Se, ett folk har dragit ut ur Egypten, och det täcker markens yta. Kom nu och förbanna det åt mig. Kanske skall jag då kunna strida mot det och driva bort det.” (SFB reviderad) – Här ser vi en typisk attityd av fiendskap hos de folk som omger Israel. De vill förbanna dem, kriga mot dem och driva ut dem. Samma sak händer idag med de folk som omger Israel. De gör exakt samma sak. Historien har inte ändrats under 3000 år.

22:12 “Men Gud sade till Bilam: "Du skall inte gå med dem. Du skall inte förbanna detta folk, ty det är välsignat.” (SFB reviderad)” – Välsignelse och förbannelse kan inte blandas. Det är svårt för en förbannelse att drabba en person som blivit välsignad av den Evige. Men den som blivit välsignad kan drabbas av förbannelser i de områden där det finns olydnad. Välsignelsen kan verka på vissa områden i hans liv, men förbannelsen kan verka på de områden i hans liv där Torán inte lyds.

Det hebreiska namnet Bilam skrivs med bokstäverna: bet, lamed, ajin och mem. Eftersom originaltexten inte har några vokaler är det möjligt att förstå hans namn som bli am, som betyder ”utan folk”. Det var ett av Bilams problem, som inte var en del av Israels folk. Han kunde ha gjort som Jitró och förena sig med folket. Men han föredrog att inte vara en del av Israels folk. Han var en ensam profet. HaShem hade gett honom en naturlig förmåga att kunna ta emot och förmedla profetiska ord. Men i stället för att använda den gåvan till allmänhetens bästa använde han den till personlig vinning. Bilam var inte ledare för något folk.

Rabbinerna säger att han hade kunnat bli för hedningarna det som Moshé var för Israels folk. På grund av sin profetiska gåva skulle han kunnat bli en av de mest inflytelserika personerna i hednavärlden. Men han var en fallen man som var ute efter pengar och att bli hedrad av viktiga människor i denna värld. Det blev hans fördärv.

Andra aliján, 22:13-20

22:13 “När Bilam steg upp på morgonen, sade han till Balaks hövdingar: "Gå hem till ert land, för HaShem tillåter mig inte att följa med er.” (SFB reviderad)” – Bilam kände HaShem och kallar honom för ”min Gud”, jfr. v. 18. Ursprunget till hans profetia var inte demonisk utan från den Eviges Ande, jfr. v. 24:2. Spådom kommer från orena andar och profetia kommer från den Eviges Ande. Men när den Eviges profetia används för manipulation och personliga syften förvandlas det till trolldom. Skiljelinjen mellan en sann profet och en falsk profet är ibland svår att urskilja. Alla som har framgång i ockultism har en naturlig gåva som HaShem har gett och som gör att de är känsliga för att kunna ta emot de impulser som finns i andevärlden. När dessa människor vänder om till den Evige och ångrar sig från sin synd har de kvar sin förmåga att vara andligt känsliga. Det betyder att de kan bli mycket använda av HaShems Ande. Men de kan också bli påverkade av onda andar om de inte är försiktiga.

Huvudanledningen till att gå in i den ockulta världen är att man vill ha makt. Demonerna ger kraft. När nu den som har varit i den världen ödmjukar sig inför HaShem och får förlåtelse och rening från sina synder genom Messias Jeshuas blod, kommer han att fortsätta att bli frestad att utöva makt över andra, jfr. Apostlagärningarna 8:19.

Vår Rabbi Jeshua varnade oss enligt det som står skrivet i Matteus 7:15-20:

“Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.” (SFB)

Om de falska profeterna vore lätta att avslöja skulle det inte behövas någon varning för dem. Det faktum att vi blir varnade för dem lär oss att det inte är lätt att veta när en profet talar å HaShems eller en bedräglig andes vägnar. Utåt sett kan de falska profeternas budskap vara rätta. Det viktiga för oss är att titta på frukten av inflytandet av den profeten. Hur lever han? Hurdant är hans moral, hans sexualliv och hans ekonomi? Hur talar han när han är i enskildhet? Hur lever hans efterföljare? Hur mår hans familj, hans fru och barn? Vad säger hans fru om honom? Vad säger hans barn om sin pappa? Allt detta, och annat, är frukten av den profetens liv. Jeshua sade: ”Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.” (SFB reviderad)

Det är en sak att pröva profetian och en annan sak att pröva profeten. En profet prövas genom hans frukter och profetian prövas med hjälp av två stänger: Torán och HaShems Ande. Det finns profetior som man ger enligt Torán, men med en ande som är främmande för Torán. Vi har ett exempel i Apostlagärningarna 16:16-18 där det står skrivet:

“En gång när vi var på väg till bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i Jeshua Messias namn att fara ut ur henne.” (SFB reviderad)”

Budskapet som flickan gav var sant, men givet med en oren ande. Shaliach Shaul hade förmågan att skilja mellan andar och visste i sin egen ande att källan till denna profetia kom från en oren ande (från en pyton[3]-ande, enligt den grekiska texten). Shaul attackerade pyton-anden i flickan och drev ut den i Jeshua HaMashiachs Namn.

Å andra sidan kan det förekomma profetiska ord som ges genom HaShems Ande genom människor vars personliga liv inte stämmer överens med deras ord, som i Bilams fall. Må den Evige ge oss visdom att kunna urskilja mellan det ena och det andra!

De ord som kom ur Bilams mun är eviga, de kommer från den Evige. Men Bilam dog en syndares död och förlorade sin själ för hans liv stämde inte överens med hans ord.

22:18 “Bilam svarade Balaks tjänare: "Även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som hans palats rymmer, kan jag inte överträda HaShems, min Guds, befallning, vare sig i smått eller stort.” (SFB reviderad) – Här ser vi att profetia inte kommer från en mänsklig källa. Hur mycket profeten än vill ge ett budskap kan han inte göra det själv för initiativet till profetia kommer inte från profeten utan från HaShem, som det står skrivet i 2 Petrus 1:20-21:

“Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av avskildhetens Ande har människor talat vad de fått från Gud.” (SFB reviderad)

Maimonides[4] säger om profetia:

 • Det finns olika grader bland profeterna. Likaväl som det inom visdomen finns sådana som är visare än andra finns det i profetian profeter som är större än andra. Men alla ser sina profetiska syner enbart i drömmen, på natten, eller under dagen om de har fallit i trance, som det står skrivet: ”jag ger mig till känna för honom i en syn, och talar med honom i drömmar” (4 Mosebok 12:6). När de profeterar skakar deras lemmar och deras kropp domnar och deras tankar blir skingrade, så att sinnet kan bli klart till att kunna förstå det han ser.” (SFB reviderad)

 • Det som profeten kommunicerar i en profetisk syn kommer till honom i liknelseform. Uttydningen av liknelsen som den profetiska synen innehåller blir omedelbart ingraverad i hans hjärta så att han kan förstå vad den betyder.

 • Profeterna profeterar inte när de har lust till det, utan efter att de gått avsides och koncentrerat sina sinnen och lyckats komma upp till ett glatt och muntert sinne, för profetia kommer inte över någon som är melankolisk eller apatisk, utan över den som är glad. Därför lät unga profeter harpor, tamburiner, flöjter och lyror spela för dem när de ville profetera (1 Samuel 10:5). Ordet mitnab'im betyder i detta sammanhang att de är på väg att profetera, som det sägs: ”Den och den blir större”.

 • Dessa som försöker profetera kallas för profetsöner (på sv. ”profetlärjungar”), och trots att de koncentrerar sig kan den Himmelska Närvaron antingen komma över dem eller inte.

22:20 “Om natten kom Gud till Bilam och sade till honom: "Om männen har kommit för att kalla på dig, så stå upp och följ med dem. Men du skall endast göra det som jag säger dig.” (SFB reviderad)” – Gud kom till Bilam på natten. Den Evige kan tala till oss genom drömmar. Profetian är andlig till sin karaktär, inte intellektuell. Det finns en viktig skillnad mellan sinnet och anden. Under dagen tar sinnet emot information genom kroppens fem sinnen och på så sätt lagras en hel del intryck i hjärnan. Under nattens sömn går sedan hjärnan igenom och bearbetar all den information som den tagit emot under dagen och även tidigare. Eftersom det inte kommer in så mycket information i sinnet genom kroppen under nattens sömn finns det en större känslighet i själen att kunna ta emot impulser från den andliga sidan.

Människans ande har också fem sinnen, likaväl som kroppen. Genom dessa fem sinnen kan den ta emot information från andevärlden. Den informationen är inte alltid lätt att märka och än mindre lätt för sinnet att förstå, eftersom sinnet är så upptaget med den information som kommer genom kroppen, speciellt under dagen. Den som är köttslig, oandlig, har inte sitt sinne inriktat på de saker som kommer från dess ande. Den andliga däremot, fäster sitt sinne på det andliga och anstränger sig för att ta emot och förstå den information som kommer från anden, jfr. Romarbrevet 8:5-6. Men eftersom sinnet är upptaget under dagen med många saker som finns i den fysiska världen, är den andliga känsligheten lägre än under natten. Människans ande sover inte på natten och sinnet är också aktivt. Därför ser vi i Skrifterna att många får sina budskap från den Evige i drömmar. Det är då man har ett avslappnat sinne och därför blir det känsligare för det andliga. De som har en mycket känslig ande och ett sinne som är öppet för att ta emot impulserna från anden, kan också ta emot budskap och syner under dagen. Den profetiska förmågan kan man också utveckla mer och mer.

Som vi har sagt tidigare har somliga blivit skapade med mer känslighet och andlig uppfattningsförmåga än andra. Dessa personer är speciellt utsatta för de onda andarna som vill använda deras naturliga kapacitet till att kunna manipulera deras liv och andras liv genom dem.

Trollkarlar och häxor har en naturlig gåva att lättare uppfatta sakerna i andevärlden än vanliga människor. Från början var denna förmåga skapad till att tjäna den Evige, men fienden har tagit över deras liv för de har tillåtit honom att göra det.

Tredje aliján, 22:21-38

22:22 “Men då han nu följde med dem upptändes Guds vrede, och HaShems ängel ställde sig på vägen för att hindra honom. Bilam red på sin åsninna och två av hans tjänare var med honom.” (SFB reviderad) – Här verkar det motsägelsefullt. Först säger Gud till Bilam att han skall åka med dem, men sedan blir han arg för att han åker. Hur skall vi förstå detta?

I första hand ser vi att när en ond människa envist håller fast vid något som går emot den Eviges vilja, så tillåter Han honom det. I vers 12 sade Gud till honom att inte åka. I vers 20 tillåter Han honom det, och sedan blir Han arg på honom för att han gått, enligt vers 22.

Den Eviges vrede mot Bilam berodde på det motiv han hade när han åkte. Hans begär var att få betalt och bli hedrad av myndigheter genom sin profetia. Det är dåraktigt.

Ve den som vill få ekonomisk och personlig vinning av de andliga gåvor han har fått från HaShem!

Denna text lär oss att det viktigaste inte är vad vi gör utan varför vi gör det vi gör.

Det hebreiska ord som översatts som ”för att hindra” är satan. Det betyder inte att det var en ängel som sänts från de onde, utan att det var en ängel som stod emot Bilam. Det lär oss att ordet satan betyder motståndare, någon som står emot och arbetar mot en annan människa. Uttrycket ”HaShems ängel” nämns 10 gånger i detta avsnitt.

22:32 “HaShems ängel sade till honom: "Varför har du dessa tre gånger slagit din åsninna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, ty jag ser att den här vägen leder till fördärvet...” (SFB reviderad) – Det första som denne ängel sade till Bilam var: ”Varför har du... slagit din åsna?” Han tillrättavisade honom för att han behandlat sitt djur illa. Det lär oss vikten av att behandla djuren väl för djurmisshandel blir uppmärksammat i den andliga världen. Människan blev satt i Edens lustgård för att vårda den och det arbetet innebar också att de tog hand om djuren, som det står skrivet i Ordspråksboken 12:10:

“Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det, de ogudaktigas hjärtelag är grymt.” (SFB)

22:35 “Men HaShems ängel svarade Bilam: "Följ med männen, men endast de ord jag säger till dig får du tala.” (SFB reviderad) Och Bilam följde med Balaks hövdingar.” (SFB reviderad) – Åter igen säger HaShem till honom, genom ängeln, att han skulle gå med dessa män. Men han varnade honom för att tala annat än det han sade till honom. De ord som kommer ur en människa har stort inflytande i luften. Därför fick Lavan inte tala mot Jaakov varken gott eller ont, jfr. 1 Mosebok 31:24. Bilam fick inte tillstånd att tala egna ord. Våra ord kan skada väldigt mycket. Det finns tillfällen då vi inte har tillåtelse att tala något, jfr. Josua 6:10; Matteus 26:63.

22:38 “Bilam svarade Balak: "Se, jag har nu kommit till dig. Men kan jag överhuvudtaget säga något? Vad Gud lägger i min mun, det måste jag säga..” (SFB reviderad) – Detta är profetians grundprincip. Jämför med texterna i 22:8, 18, 20, 35, 38; 23:5, 12, 16, 26: 24:4, 13, 16. Att Bilam påpekade detta så många gånger visar att han egentligen skulle ha velat uttala egna ord av förbannelse över folket. Han försökte, men så fort han öppnade munnen ändrades orden till välsignelser.

Fjärde aliján, 22:39 – 23:12

Första profetian

23:4-5a “Och Gud mötte Bilam, som sade till honom: "De sju altarna har jag ställt i ordning, och på varje altare har jag offrat en tjur och en bagge.” (SFB reviderad) Då lade HaShem ett ord i Bilams mun…” (SFB reviderad) – Trots att det är troligt att Bilam höll på att muta HaShem ser vi ändå en princip här om kostnaden för att få del av den äkta profetiska uppenbarelsen. Hur mycket är en profetia värd? Hur många djur var tvungna att dö oskyldigt för att det profetiska ordet skulle bli uppenbarat för profeten? Detta var en profetia som skulle få plats i enbart fyra versar i Torán! Det profetiska ordet är mycket dyrt.

Denna text lär oss att profetia fås genom en kombination mellan Guds vilja och människans offer. Bilam visste mycket väl att det var nödvändigt att ge ett stort offer för att kunna vara en kanal för det profetiska ordet. Är vi villiga att offra så mycket som 14 djur för att få tag på det profetiska ordet bland oss? Vill vi ha profetia? Hur mycket är vi villiga att ge för att få det? Är du villig att fasta, offra timmar i bön och timmar av din nattsömn för att kunna vara en profetisk kanal för den Evige? Hur mycket är profetia värd? Denna text lär oss att trots att förutsättningarna finns för att profetia skall kunna komma, jag menar då både den naturliga gåvan och en övernaturlig förmåga att profetera, kommer inte profetia om det inte finns ett offer från människans sida. Är vi villiga att betala priset?

När du skall ta ett viktigt beslut i ditt liv behöver du profetia, ett ord från himlen. Är du villig att göra din del för att det ordet skall kunna komma till dig? Det är inte så att vi kan tvinga Gud att tala till oss och ge oss profetiska ord. Syftet med våra offer är inte att blidka Gud utan att vi själva skall ödmjuka oss och förbereda oss så att vi kan ta emot signalerna från himlen.

De övernaturliga manifestationerna är resultat av stora offer bland folket. Varför blev det så stora under i samband med uttåget ur Egypten? Därför att det hade varit 400 år av bön och rop om befrielse.

Varför kom Anden tillsammans med mäktiga manifestationer i Apostlagärningarna 2? För att församlingen hade varit i bön och fasta i tio dagar och förberett sig för shavuot. Ju större offret är desto mer kraft uppenbaras i det profetiska ordet.

23:7 “Då framförde han detta budskap: "Balak hämtade mig från Aram, Moavs kung från österns berg. Kom, förbanna åt mig Jaakov, kom, fördöm Israel!” – Bilam kom från Aram, som idag motsvaras av Syrien, nordöst om Israel, för att förbanna Israel. Talmud[5]  säger att Bilam var son till Lavan.

23:8 “Hur kan jag förbanna den som Gud ej förbannar? Hur kan jag fördöma den som HaShem ej fördömer?” – Dessa ord liknar väldigt mycket Romarbrevet 8:33-34a, där det står skrivet:

“Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer?” (SFB)

Just när han öppnade sin mun, ändrade HaShem förbannelsen till välsignelse, som det står skrivet i 5 Mosebok 23:5:

“Men HaShem, din Gud, ville inte lyssna på Bilam, utan HaShem, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty HaShem din Gud, älskade dig.” (SFB reviderad)

23:9 “Från klippornas topp ser jag honom, från höjderna skådar jag honom. Se, ett folk som bor avskilt och ej räknar sig bland folken.” (SFB) – Israel kommer inte att räknas bland hedningarna. Det är ett avskilt, speciellt och udda folk. HaShem behandlar Israel annorlunda. Och på grund av att de är annorlunda har de ett större ansvar inför nationerna så att de får lära känna den Eviges Namn.

Det finns två sätt att tolka denna text. Rashi hänvisar till stunden då alla nationer kommer att bli förstörda då Israel inte kommer att bli inräknad bland dem, som det står skrivet i Jeremia 30:11:

“Ty jag är med dig, säger HaShem, för att rädda dig. Jag ska göra slut på alla de hednafolk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig ska jag inte tillintetgöra, utan jag ska bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig.” (SFB reviderad)

Den andra tolkningen är att det kommer ett tillfälle när alla människor på jorden kommer att bli omfördelade och inskrivna i de 70 ursprungsnationerna, enligt Psalm 87:1-7:

“En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de avskilda bergen. HaShem älskar Tsions portar mest bland alla Jaakovs boningar. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. ”Rachav och Bavel ska jag räkna bland mina bekännare, likaså Filistéen och Tyrus tillsammans med Kush, dessa är födda där.” Om Tsion skall det sägas: ”Var och en är född där.” (SFB reviderad) Och han, den Högste, håller det vid makt. När HaShem upptecknar folken, skall han räkna så: “Dessa är födda där.” (SFB reviderad) Sela. Under sång och dans skall man säga: “Alla mina källor har jag i dig.” (SFB reviderad)”

Vid detta tillfälle kommer de som föddes i Tsion inte att bli räknade bland de andra folken, som det står skrivet i Galaterbrevet 4:26:

“Men det himmelska Jerushalajim är fritt, och det är vår moder.” (SFB reviderad)

Det innebär då att den hedning som har vänt sig från avgudarna till Israels Evige och blivit född genom Guds Ande, i den tillkommande tidsåldern inte kommer att bli inräknad i det folket han föddes i utan inom Israel, som han blivit adopterad i.

23:10 “Vem kan räkna Jakobs stoft, räkna fjärdedelen av Israel? Må jag dö de rättfärdigas död, må mitt slut bli som deras!” – Bilam önskade dö som israeliterna, men han dog som en ogudaktig, jfr. 31:8. HaShems plan för honom var att han förenade sig med dem, men han drog sig undan och lärde fienderna hur de skulle få Israel att synda.

Femte aliján, 23:13-26

Andra profetian

23:19 “Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?” (SFB) – Denna vers förnekar fullständigt att Gud skulle vara en människa eller en människoson. Gud är INTE en människa och kan inte heller vara eller bli det. Men han kan uppenbara sig genom en människa. Detta är Toráns grund när det gäller förståelsen av Jeshua.

Allt det som Gud säger det gör han. Detta är en av de viktigaste egenskaperna som vår himmelske Fader har, hans trohet till sina egna ord. Om han säger något så uppfyller han det, som det står skrivet i Jeremia 1:12:

“HaShem sade till mig: “Du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det.”” (SFB)

Människan har en tendens att inte uppfylla sina ord. Det är en av de värsta bristerna hos henne. Därför jämför sig här HaShem med människan och säger att Han inte är sådan. Trots att en människa kan säga något som han sedan inte uppfyller, kan vi inte tänka att den Evige är likadan. I HaShem finns ingen separation mellan ord och handling. Allt vad han säger det gör han. En mogen människa är som HaShem och hedrar sitt eget ord väldigt mycket. Den andliga människan uppfyller sina ord, eller åtminstone gör allt vad som står i hans makt för att inte bryta ett löfte. Hans löften är viktigare än hans egen vinning. Om uppfyllandet av ett löfte innebär att det blir en viktig personlig förlust uppfyller han det i alla fall, oberoende av förlusten. För honom är ett löfte något avskilt som måste uppfyllas på samma sätt som den himmelske Faderns Ord. Psalm 15 lyfter fram det på detta sätt.

“En Psalm av David. HaShem, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt avskilda berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt, den som talar sanning av hjärtat, den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne, den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar HaShem, den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada, den som inte driver ocker med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige. Den som handlar så skall aldrig vackla.” (SFB reviderad)

23:21 “Ingen orättfärdighet kan skådas i Jaakov, inget brott kan ses i Israel. HaShem, hans Gud, är med honom, en konungs jubel hörs bland dem” (SFB reviderad) – Detta är resultatet av förlåtelsen från synderna för guldkalven, för knotandet, för upproret och olydnaden. Förlåtelsen följde med Israel hela tiden och den förlåtelsen täckte över synderna så att de inte syntes uppifrån. Messias blod, dessutom, inte bara täcker synden så att den inte syns från himlen, utan den tar bort den helt.

Detta täckelse som fanns genom förlåtelsen, beskyddade Israels barn från attacker från fienden. Bilam kunde inte se orättfärdighet i Israel och fienden hade inga argument som kunde anklaga folket. Tack vare förlåtelsen genom blodet är Israel beskyddat.

23:23 “Ingen trolldom hjälper mot Jaakov, ingen spådom mot Israel. När tiden är inne skall det sägas om Jaakov och Israel: Vad har inte Gud gjort!” – Den hebreiska texten lyder ordagrant: ”Det finns ingen spådom i Jaakov”. Det lär oss att en sann Israelit håller därför inte på med att spå i händerna eller på annat sätt. Han befattar sig över huvud taget inte med ockultism, astrologi eller magi.

23:14, 28 “Och han tog honom till Väktarplatsen på toppen av Pisgá. Där byggde han sju altaren och offrade en tjur och en bagge på varje altare.Balak tog Bilam med sig upp på toppen av Peor, med utsikt över ödemarken.” (SFB reviderad) – På toppen av Pisgá dog Moshé och Peor var den avgud inför vilken Israels barn syndade med Moavs döttrar. Dessa två platser som Balak valde skulle alltså få inflytande över folket i framtiden. Rashi säger att Balak var en spåman och därför kunde han se in i framtiden och veta vad som skulle hända på dessa platser. Men personligen ifrågasätter jag den tolkningen för den onde, som finns bakom spådomsandarna, känner inte till framtiden. Han kan bara gissa, han känner inte till det som skall komma utom det som han har fått från det som uppenbarats från himlen, som det står skrivet i Jesaja 46:9-10:

“Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.” (SFB reviderad)

I Jesaja 48:5-7 står det skrivet:

“Innan det skedde lät jag dig höra om det, för att du inte skulle kunna säga: ”Min avgud har gjort det, min skurna och gjutna gudabild har befallt det. Du har hört det, och kan nu se alltsammans. Vill ni inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har de skapats, inte tidigare, inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte skall kunna säga: "Det visste jag redan.” (SFB reviderad)

Sjätte aliján, 23:27 – 24:14

Tredje profetian

24:1 “När Bilam såg att det behagade HaShem att välsigna Israel, gick han inte som förut bort och såg efter spåtecken, utan vände sig mot öknen.” (SFB reviderad) – Det är möjligt att han vände sig mot öknen för att kalla fram i minnet synden med guldkalven som tillbads där. Targum-texten översätter: ”mot kalven som Israel hade tillbett i öknen.” (SFB reviderad)

23:16 och 24:2 “Och HaShem mötte Bilam och lade ett ord i hans mun, och han sade: "Gå tillbaka till Balak, och så skall du säga.” (SFB reviderad)… Och när Bilam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sin stammar. Och Guds Ande kom över honom.” (SFB reviderad) – I dessa texter står det å ena sidan att HaShem lade ord i profetens mun och å andra sidan att Guds Ande kom över honom. Här finner vi de två viktigaste ingredienserna i den Eviges verk, Ordet och Anden. När dessa två samverkar blir det alltid övernaturliga verkningar. Den som enbart håller på med Torá, utan den Eviges närvaro kommer att få ett torrt andligt liv. Den som enbart söker den Eviges Närvaro utan att syssla med Torán blir som ett vattenflöde som hälls på marken utan att producera något konkret i sitt liv. Den som är fylld med Torán och Anden liknar Jeshua HaMashiach och är användbar i den Eviges händer.

Försäkra dig om att du inte förlorar en av dessa två! Ett balanserat andligt liv befinner sig i de två ytterligheterna samtidigt.

24:3b “mannen med det perforerade ögat” (Egen översättning) – Enligt Rashi hade Bilam ett enda öga. Däremot talas det i versarna 2 och 4 om ”ögon”, i plural, inte enbart om ett öga.

Enligt Efesierbrevet 1:18 har hjärtat ögon. Människans ande har fem sinnen likasom kroppen. Därför kan man tala om ”öppnade ögon” trots att man har ett enda fysiskt öga. Å andra sidan är det möjligt att tala om ett öppet öga som en hänsyftning till den profetiska synförmågan.

24:4 “så säger han som hör Guds ord, han som skådar syner från den Allsmäktige,
han som faller ner och får sina ögon öppnade
.” (SFB reviderad) – Enligt Rashí uppenbarade sig Gud enbart under natten när han låg ner.

24:5 “Hur sköna är inte dina tält, o Jaakov, dina boningar, o Israel!” (SFB reviderad) – Enligt Talmud[6] betyder detta att ingångarna på tälten inte var mitt emot varandra så att de inte kunde se från ett tält in i ett annat.

24:7 “Vatten flödar ur hans ämbar, hans sådd blir rikligen vattnad. Större än Agag skall hans kung vara, upphöjt är hans kungadöme.” (SFB reviderad) – Den kung som var större än Agag var Shaul, Israels förste kung, som slog ner kungen i Amalek, Agag, enligt 1 Samuelsboken 15:7-8, där det står skrivet:

“Sedan slog Shaul amalekiterna från Chavila ända fram emot Shur, som ligger öster om Egypten. Han tog Agag Amaleks kung, levande till fånga och förgjorde allt folket med svärd.” (SFB reviderad)

I sin profetiska förlängning talar detta ord också om Messias som slutligen kommer att krossa Amaleks kung Agag, som troligtvis kommer att vara densamme som den Gog som talas om i Hesekiel 39-40. I den samaritiska versionen av de fem Moseböckerna samt i Septuaginta, skrevs namnet Agag som Gog, jfr. Uppenbarelseboken 20:8.

24:9 “Han har lagt sig ner, han vilar som ett lejon, som en lejoninna, vem vågar oroa honom? Välsignad är den som välsignar dig, förbannad är den som förbannar dig!” – Denna vers lär oss att välsignelsen och förbannelsen som blev sammanbundna med Avraham ärvdes av Israels barn, inte av Jishmael eller Esav.

Fjärde profetian

24:14 “Se, jag går nu hem till mitt folk. Kom, jag vill varna dig för vad detta folk kommer att göra mot ditt folk i de sista dagarna.” (SFB reviderad) – Roten till det hebreiska ord som översatts som ”varna dig” är jaats[7] som betyder ”ge råd”. Det lär oss att Bilam gav ett råd till Balak om att sända sina vackraste flickor till Israels barn för att de skulle synda, som det står skrivet i 4 Mosebok 31:16:

“Ändå var det just de som på Bilams inrådan förledde Israels barn att begå otrohet mot HaShem i saken med Peor, så att hemsökelsen kom över HaShems menighet.” (SFB reviderad)

Om fienden inte lyckas att förstöra dig utifrån kommer han att försöka göra det inifrån. Om han inte kan krossa dig med makt kommer han att försöka göra det genom vänskap. Akta dig mycket för de falska syskonen och akta dig mycket för kvinnorna!

I Predikaren 7:26-27 står det skrivet:

“Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.” (SFB reviderad)

“de sista dagarna” – Denna profetia talar om den sista tiden som handlar om tiden för Messias andra tillkommelse. Därför blev det nerskrivet i Torán för att instruera oss som lever i den tid som det talas om här.

Sjunde aliján, 24:15 – 25:9

24:17 “Jag ser honom, men inte nu, jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moavs tinningar och slår ner alla söner till Shet. Han skall få till besittning Edom och Seir, sina fiender.
Ja, Israel skall göra mäktiga ting.” (SFB reviderad) – Orden “Jag ser honom… jag skådar honom” syftar på kung David, och orden ”men inte nu... men inte nära” syftar på Mashiach. Orden ”en stjärna” talar om en kung, enligt Rashí, som Targum översätter det: ”en kung skall resas upp ur Jaakov”. I första hand talar det om kung David, som nedgjorde moaviterna, som det står skrivet i 2 Samuelsboken 8:2:

“Han slog också moaviterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med snöre. Med två snörlängder mätte han ut dem som skulle dödas, och med en full snörlängd dem som han lät leva. Så blev moaviterna underordnade David och skattskyldiga.” (SFB reviderad)

I andra hand talar stjärnan om Messias, Davids son, som det står skrivet i Uppenbarelseboken 22:16:

“Jag, Jeshua, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.” (SFB reviderad)

Denna profetia om stjärnan var grunden för att rabbi Akiva falskeligen proklamerade en general i den judiska armén som Messias under det andra århundradet, Bar Kochvá som senare blev krossad av den romerska armén. År 135 blev staten Israel bortsuddat från kartan och Jerushalajim plöjd med oxar.

Shet, Adam och Chavás son, är förfader till alla människor. Det lär oss att det kommer att uppstå en kung i Jaakov som kommer att få makt över alla människorna på jorden. Det handlar om Kung Mashiach, ben David. Han heter Jeshua.

24:19 “Ur Jaakov skall en härskare komma, och kvarlevan skall han utrota ur staden.” (SFB reviderad) – Detta handlar i första hand om Edom, som blev kuvad av kung David, som det står skrivet i 2 Samuelsboken 8:14:

“Och han placerade trupper i Edom. I hela Edom placerade han trupper och alla edomiter blev underordnade David. Så gav HaShem seger åt David var han än drog fram.” (SFB reviderad)

Bilams profetia talar också om Romarriket, som slutligen kommer att bli förstört genom Messias, ben Davids, ankomst, som det står skrivet i Daniel 2:44-45; 7:11:

“Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.  Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig... Sedan fortsatte jag att se, för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden.” (SFB reviderad)

“staden” – Enligt Rashí, hänsyftar det på Rom. Kung Mashiach kommer att krossa Roms kvarleva, d.v.s. det romerska systemet som har stått emot Israel och den Evige under historiens gång, både politiskt och religiöst, som det står skrivet i Uppenbarelseboken 14:8:

“Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sitt otukts vredesvin.” (SFB)”

I Uppenbarelseboken 18:2 står det skrivet:

“Och han ropade med stark röst och sade: ”Fallet, fallet är det stora Babylon!  Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.” (SFB)

Femte profetian

24:20 “Han fick se Amalek. Då framförde han detta budskap: "Den förste bland hednafolken är Amalek, men slutet för honom blir undergång.” (SFB)” – Enligt Rashí, var Amalek den första nationen som krigade mot Israel. Som vi tidigare sagt, kommer det att vara strid mellan Israel och Amalek i varje generation, jfr. 2 Mosebok 17:16. Den onde Haman var ättling till Amalek, jfr. Ester.

Shaul och David slog amalekiterna så rejält att de inte längre utgjordes av en nation enligt 1 Krönikeboken 4:42-43; 18:11, där det står skrivet:

“Av dem, av Shimons barn, begav sig femhundra man till Seirs bergsbygd. Och Pelatjahu, Nearjá, Refajá, och Uziel, Ishís söner, stod i spetsen för dem. De slog den sista kvarlevan av amalekiterna, som hade kommit undan. Sedan bosatte de sig där och bor där ännu idag... Även dessa avskilde kung David åt HaShem, liksom han hade gjort med det silver och guld som han hade fört med sig hem från alla andra folk: från edomiterna, moaviterna, ammoniterna, filistéerna och amalekiterna.” (SFB reviderad)

Trots detta kommer Amaleks fysiska och andliga ättlingar att fortsätta att strida mot Israel till de yttersta tiderna. Då kommer de att bli totalt utrotade av Messias.

Sjätte profetian

24:21-22 “Han fick se keniterna. Då framförde han detta budskap: "Säker är din boning, lagt på klippan är ditt näste. Likväl skall Kajin utrotas, när Ashur för dig bort i fångenskap.”” (SFB reviderad) – Keniterna var Jitrós, Moshés svärfaders folk, som blev bortfört under den assyriska fångenskapen, jfr. Domarboken 1:16.

Sjunde profetian

24:23-24 “Och han framförde detta budskap: "O, vem kan bli vid liv, när Gud låter detta ske? Skepp skall komma från Kittim, de skall kuva Ashur och kuva Ever.
Men också de skall drabbas av undergång.” (SFB reviderad)” – Kittim hänvisar till romarna (Rashí, Targum). Kittim är Cypern. I Daniel 11:29-30 talas om den första attacken som Rom gjorde mot Syrien år 168 f.k.t.

O” – En antydan om den assyriska invasionen av Israel år 722 f.k.t.

“de skall kuva Ashur” (SFB reviderad) – Bilams profetia skulle komma att uppfyllas när Rom attackerade det grekiska imperiet ända till områdena av det gamla Ashur (eller Assyrien, som idag motsvaras av norra Syrien och norra Irak).

“och kuva Ever” (SFB reviderad) – Hebréerna, Israels barn, som är ättlingar till Ever, skulle också bli kuvade av det romerska systemet både politiskt och religiöst.

“Men också de skall drabbas av undergång.” (SFB) – Det romerska politiska-religiösa systemet kommer att drabbas av evig undergång i och med Messias andra tillkommelse.

I Psalm 106:28-31 står det skrivet:

“De slöt sig till Baal-Peor och åt sådant som var offrat till död. De väckte Guds vrede genom sina gärningar och en hemsökelse bröt ut ibland dem. Men Pinchas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen upphörde. Det räknades honom till rättfärdighet från släkte till släkte, för evig tid.” (SFB reviderad)

25:1  “Medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moavs döttrar.” (SFB reviderad) – Dessa texter lär oss att det finns ett samband mellan otukt och avgudadyrkan och även dödskult. Enligt Psalm 106 verkar det som om guden Baal-peor var en gud för de döda.

25:2 “Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar.” (SFB) – Synden kom åter igen in genom maten, lika väl som i Edens lustgård. Moavs döttrar erbjöd dem mat som inte var kasher, som hade offrats åt avgudarna. Samtidigt erbjöd de sina kroppar. De köttsliga lustarna bland Israels söner blev inte underordnade Torán och en dörr öppnades för fienden. Det är mycket viktigt att dominera begären efter mat och sex!

I Uppenbarelseboken 2:14 står det skrivet:

“Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bilams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.” (SFB reviderad)

Vad viktig maten är! Vad viktigt det är att inte äta förbjuden mat! Våra kroppsliga behov får inte råda över oss. Kroppen blev skapad till en tjänare, inte för att vara vår herre. Den som inte förmår att dominera sina kroppsliga begär är inte kapabel att tjäna den Evige. En okontrollerad matlust efter en annan typ av mat, vid sidan av mannat, blev en öppen dörr för att fienden skulle kunna skada Israels barn. Steg två var att släppa loss det sexuella begäret. På så sätt kom en plåga över Israel. Bilam hade förmågan att dra nytta av dessa två områden i Israels barn för att få dem på fall. Bilams lära är den som försöker göra så att Israels barn slutar att äta kasher-mat och att leva enligt familjens renhetsregler.

25:3 “Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes HaShems vrede mot Israel.” (SFB reviderad) – Enligt Rashí, kommer namnet på denna avgud från att dess efterföljare hyllade den genom att blotta sin stjärt inför den och tömma sin avföring.

25:9 “Men de som omkom genom hemsökelsen utgjorde tjugofyra tusen.” (SFB) – Otukten drog allvarliga konsekvenser över Israel. Denna siffra motsvarar 2000 per stam. I 1 Korintierbrevet 10:8 står det skrivet att det var 23.000 på en enda dag. Hur skall vi förstå detta som ser ut som en motsägelse? Det verkar som om de 1000 som var kvar dog under följande dagar. Man kan också tänka sig att det blivit ett fel i avskriften i någon av texterna.

I 5 Mosebok 4:3 står det skrivet:

“Ni har med egna ögon sett vad HaShem har gjort i fråga om Baal-Peor. HaShem, din Gud, utrotade ur ditt folk var och en som följde Baal-Peor.” (SFB reviderad)

I Hosea 9:10 står det skrivet:

“Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd, då det börjar bära frukt. Men de gick till Baal-Peor och invigde sig till skammens gud, och de blev vidriga, lika den de älskade.” (SFB)

I Josua 22:17 står det skrivet:

“Är det inte nog med vår missgärning vid Peor? Från den har vi än idag inte blivit renade fastän HaShem menighet drabbades av plåga.” (SFB reviderad)

I Pirkei Avot[8] står det skrivet:

"Alla de som äger de tre positiva karaktärsdragen som vi nu kommer att nämna, tillhör gruppen av Patriarken Avrahams lärjungar; och alla de som äger de tre följande bristerna, tillhör gruppen av den ogudaktige Bilams lärjungar.

Ett gott öga, ödmjukhet och självförnekelse karakteriserar Avrahams lärjungar. Avund (ett ont öga), högmod och en otillfredsställbar njutningslystnad, karakteriserar den ogudaktige Bilam lärjungar.”

I 2 Petrus 2:15-16 står det skrivet:

“De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bilam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Men han blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett.” (SFB reviderad)

I Judas 11 står det skrivet:

“Ve dem!  De har slagit in på Kajins väg, de har mot betalning störtat sig i Bilams villfarelse, de har gjort uppror som Korach och gått under.” (SFB reviderad)

Vad kan vi lära oss av denna historia och av dessa texter när det gäller Bilams väg? I första hand ser vi att Bilam hade en väldigt viktig profetisk gåva, så att Talmud jämför honom med Moshé själv. Som vi sade tidigare, Bilam skulle kunna ha blivit för nationerna det som Moshé var för Israel. Orden som han uttalade blev inskrivna i Torán på samma sätt som Moshé rabbenus ord. En del av Bilams ord används i den dagliga bönen i det judiska folket på hela jorden:

"Ma tovu ohaleicha Jaakov, mishkenoteicha Israel.” – "Hur ljuvliga är inte dina tält, o Jaakov, dina boningar, o Israel"

Men Bilams profetiska förmåga användes inte rätt. Denne profets karaktär hade blivit perverterad så att han var villig att förbanna ett folk som Gud inte hade förbannat, och dessutom med syftet att tjäna pengar och få ära inför viktiga människor i denna världen. Texterna i Petrus och Judas brev lär oss att Bilam vandrade efter egen vinning och överlämnade sig åt vansinne. Trots att Gud hade sagt att han inte skulle åka med Moavs furstar, envisades han med att göra det för att se om han kunde få ut någon vinning av det och bli hedrad inför dessa ledare och myndighetpersonligheter i Moav. Han visste mycket väl att han inte hade förmåga att tala profetiskt av sig själv. Därför förvarnade han Balaks sändebud att han inte kunde säga något annat än det som HaShem hans Gud skulle lägga i hans mun.

Det som slår mig är att det verkar som om Bilam försöker ändra på ett himmelskt beslut för att tjäna personligt på en andlig tjänst. Det är vansinnigt att försöka manipulera Gud. Med honom kan man inte leka och Hans Ord kan man inte ändra på. Det är också vansinne att försöka använda HaShems uppenbarelser för ekonomisk vinning. I den kristna världen idag hörs inte mycket av det budskap som talar om synd, omvändelse och ett liv i avskildhet genom Messias förlossning, utan snarare ett ”evangelium” som talar om ekonomisk framgång. I hela den kristna världen finner man predikanter som talar om personliga ekonomiska fördelar som den troende kan dra ut ur den himmelska uppenbarelsen. Man talar inte längre om bättring och bot som på gamla tider. Kan detta möjligen vara det avfall som måste komma innan Messias andra tillkommelse? jfr. 2 Tessalonikerbrevet 2:3. I stället för att underordna sig HaShems uppenbarelse försöker man att vrida på Guds arm för att få ut pengar ur sin gudstjänst. Man välsignar Israel bara för att få den utlovade välsignelsen för den som välsignar Avrahams ättlingar. I stället för att välsigna Israel i kärlek till Israel, välsignar man Israel i kärlek till sig själv, för att få personlig vinning. I stället för att förena sig med Israel och det judiska folket som tror på Messias och acceptera de skrifställen som talar om inympandet, kritiserar man dem som börjar ta detta inympande på allvar för att praktisera den universella judendomen tillsammans med Messias. I sitt hjärta förbannar man Israel men med sin mun välsignar man Israel för egen vinning. Detta är Bilams lära.

Guds vrede upptändes mot Bilam när han försökte ändra på de himmelska besluten och manipulera med det Ord som hade gått ut ur HaShems mun.

Det finns viktiga synder i Bilams karaktär:

·         Han ville förbanna Israel.

·         Han hade ett okontrollerbart begär efter ära, materiell vinning och sex.

·         Han försökte få Gud att ändra på sig och manipulerade Hans Ord enligt sina egna önskningar.

Bilam förstod inte vikten av en avskild karaktär som kunde dominera de onda begären efter synden.

I Ordspråksboken 16:32 står det skrivet:

“Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre styra sitt sinne än inta en stad.” (SFB)

Avraham förmådde dominera sina köttsliga begär och nådde fram till en fullkomlig tro och kallades Guds vän.

Den som kopierar dessa veckokommentarer för att tjäna pengar på dem eller byter ut författarens namn mot sitt eget namn för att vinna ära är en lärjunge till Bilam. Den som kopierar detta budskap utan att tjäna på det och till och med förlorar pengar för det för att andra skall få del av välsignelsen av dessa sanningar, är en lärjunge till Avraham.

I denna parashá finns inget av de 613 buden.


[1]       Strong H1111 bâlâq, baw-lawk', From H1110; waster; Balak, a Moabitish king: - Balak.

[2]       Mishnaj; R´Aarón; Midrash HaGadol; Psikta Drav Kaana 13.

[3]       Strong G4436 Πυìθων, Puthōn, poo'-thone, From Πυθωì Puthō (the name of the region where Delphi, the seat of the famous oracle, was located); a Python, that is, (by analogy with the supposed diviner there) inspiration (soothsaying): - divination.

[4]       Mishné Torá, sid. 9 Fundamentos de la Torá Capítulo 7. Översatt från spanska av artikelförfattaren.

[5]       Sanhedrin 105a.

[6]       Babá Batrá 60a.

[7]       Strong H3289 yâ‛ats, yaw-ats', A primitive root; to advise; reflexively to deliberate or resolve: - advertise, take advice, advise (well), consult, (give take) counsel (-lor), determine, devise, guide, purpose.

[8]       Fädernas stadgar. Kapitel 5 mishná 19 (i vissa versioner 23). Översatt från spanska av artikelförfattaren.