Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bereshit 1-1

I begynnelsen av

1 Mosebok 1:1-13

Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

 (1 Mos 1:4 Bibel2000)

Hur får man ordning i en kaotisk situation?

Jorden befinner sig i ett kaos, öde och tom, mörker och djup. Då händer något fantastiskt. Ett ord från den Allsmäktige ljuder rakt in i oordningen och skapar ljus, ett gott ljus. Men ljuset sänds inte in kaoset för att bli ytterligare en del av den oordnade existerande massan. Ljuset sänds in i världen för att konfrontera oordningen. I stället för att blanda ljuset med mörkret så att det blir en grå massa gör den Allsmäktige en mycket kraftig separation mellan ljus och mörker.

Separation är en av de första och viktigaste handlingar som krävs för att skapa ett ordnat universum. Vad innebär denna separation? Det innebär att en tydlig gräns dras upp som skiljer mellan en sak och en annan. Starka, betydelsefulla, väl markerade och bestående gränser är alltså en av grundförutsättningarna för att denna värld skall kunna bestå och utvecklas. Om gränserna som den Allsmäktige satt upp suddas ut kommer världen att gå tillbaka till ett kaos.

Denna princip gäller för hela den värld vi lever i. Ett samhälle som styrs utifrån väl markerade gränser där man skiljer mellan en sak och en annan, speciell mellan det som är gott och det som inte är gott är ett samhälle som har goda förutsättningar för att bestå och utvecklas. Ett samhälle som inte har väl markerade gränser är på väg att upplösas, på väg mot ett kaos. Ett principsamhälle är starkt. Ett impulssamhälle är svagt.

En familj som styrs utifrån klara gränser mellan ett och annat har goda förutsättningar att bestå och utvecklas. En familj som inte har markerade gränser är på väg att upplösas.

En människa som vet att sätta de rätta gränserna och skilja mellan det som är gott från det som inte är gott har en god grund för att utvecklas till något stort.

En människa som hamnat i missbrukets bojor kan aldrig komma loss om hon inte först får hjälp med att leva efter starka normer och principer. För det är just gränslösheten och oförmågan att skilja mellan det som är gott och det som inte är gott som gjort att hon hamnat i träsket.

Om du upplever kaos på något område i ditt liv, börja med att skilja mellan det som är gott och det som inte är gott. Sätt upp ordentliga och bestående gränser och håll fast vid dessa. Då kan du få ordning i en kaotisk situation.

Må den Evige hjälpa dig att se ljuset som han sänder in i din värld så att du kan ta vara på det och skilja det från det som inte är ljust och lära dig att sätta gränser och säga: "Hit men inte längre". Då kommer du att uppleva hur kaoset blir ersatt av ordning och du får frid i din själ och kan växa till det som den Allsmäktige har tänkt ut för ditt liv.

Jom tov ­ ha en bra dag,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner