Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bereshit 1-2

I begynnelsen av

1 Mosebok 1:14-23

Och Gud sade: “Blive ljus på himmelens utsträckning till att skilja mellan dagen och natten, och de skola vara till tecken och till bestämda tider och till dagar och år, och de skola vara till ljus på himmelens utsträckning till att lysa över jorden”. Och det skedde så.

(1 Mos 1:14-15 H. Åkesson)

Vilken huvuduppgift har himlaljusen?

När den Allsmäktige beslutade sig för att tillverka himlens ljuskroppar uttryckte han prioriteringsordningen för deras uppgift. Det första han sa var att de skulle tjäna till att skilja mellan dag och natt. Den andra uppgiften var att visa tiden och dess olika speciella händelser. Den tredje uppgiften som solen, månen och stjärnorna fick var att lysa på jorden med allt vad det innebär.

Vore det inte mer logiskt att tänka att ljuskropparnas huvuduppgift skulle vara att lysa på jorden, speciellt med tanke på allt det goda som jorden och dess invånare får av solen? Det är omöjligt att leva på jorden utan det som solen tillför. Solen är så viktig för vår existens att många folk och kulturer under historiens lopp har tillbett den som sin viktigaste gud. Men Toràn visar att solen har en Skapare och därför är den praxisen förkastlig.

För att återgå till temat, hur kommer det sig att den Allsmäktige inte säger att solens och de andra ljusens första uppgift är att lysa på jorden? Han har två viktigare prioriteringar. En av dem är att utmärka tider och händelser, inklusive alla högtiderna som ingår i hans förlossningsprogram, som han uppenbarat för Israels folk. Men trots att den uppgiften är viktigare än att lysa på jorden är den inte viktigast. Det viktigaste är att skilja mellan dagen och natten. Igen ser vi vikten av att skilja mellan olika saker i skapelsen. I det här fallet handlar det om ett avskiljande i tid och även mellan ljus och mörker.

Mörker är inget annat än avsaknad av ljus. I en skugga finns mindre ljus och många gånger kan man se en klar gräns mellan ett område som lyses upp av solens ljus och ett annat där det finns en skugga. Skuggan har mindre ljus. Natten har mindre ljus än dagen för natten är ett resultat av en skugga. Enbart månen och stjärnorna sänder ut ett direkt ljus till jorden och därför är det mindre ljust på natten än på dagen. Men det finns i alla fall något ljus under natten. Nattens mörker är inte helt mörkt. Mörkret är inte alltid så mörkt. Det är i förhållande till ljuset som mörkret blir mörkare. Ljuset åtskiljer.

Den Allsmäktige såg att ljuset var gott, men det står inte skrivet att mörkret var ont. När den Allsmäktige senare hade skapat allt såg han att allt var mycket gott (1:31), inklusive nattens mörker. I förhållande till ljuset är alltså mörkret inte så gott, men det är inte ont. Mörkret är nödvändigt och har sin funktion i denna skapelse som är fylld av separationer.

För det Evige är det tydligen mycket viktigt att det finns en skillnad mellan dag och natt och mellan ljus och mörker. Solens, månens och stjärnornas viktigaste uppgift är att separera.

Varför är den uppgiften den viktigaste? Vad kan vi lära oss av det?

Vi lär oss att för den Allsmäktige är det mycket viktigt att skilja mellan dag och natt. Varför är det så viktigt att skilja mellan dag och natt? Därför att vissa saker måste hända under dagen och andra saker under natten. Människan blev skapad att vara vaken på dagen och sova på natten. Detta är en av skapelsens mest grundläggande sanningar. Människan skapades för att arbeta under dagen och sova på natten. För att få harmoni i livet är det viktigt att följa denna naturens ordnig.

När det konstgjorda ljuset uppfanns blev människan mer och mer van vid att förändra denna ordning och en stor del av världens befolkning går nu för tiden inte och lägger sig på natten utan på dagen. Detta är en förvrängning av det fastställda och det skapar oordning i människan och för med sig negativa konsekvenser för kropp och själ. Det finns trots detta tillfällen då man kan alterera denna ordning och inte sova under flera timmar på natten eller under en hel natt. Men dessa tillfällen är speciella och bör inte upprepas för ofta för att inte orsaka skada i människan.

Den Allsmäktige vill alltså lära oss vikten av att skilja mellan dag och natt.

Dagen skapades för att Skaparen skulle bli prisad på ett speciellt sätt, som det står skrivet i Psalm 113:3: ²Från solens uppgång ända till dess nedgång skall HERRENS namn bli prisat.² (SFB) Och inte bara människan blev skapad för att lovprisa under dagen, himlaljusen själva prisar också sin Skapare, som det står skrivet i Psalm 148:3: "Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor." (SFB)

På morgonen när solen lyser är det alltså dags att gå upp och prisa sen Evige. Om du ligger kvar och sover i sängen kan du inte uppfylla en stor del av din livsuppgift som mänsklig varelse. Gå upp på morgonen och prisa den Evige din Skapare. Han väntar på dig varje morgon för han längtar efter dig och njuter av din närvaro. Missa inte mötet med honom i morgon bitti!

Hur gör man för att kunna vara alert på morgonen? Genom att lägga sig tillräckligt tidigt för att inte vara sömnig när man skall stå inför den Evige. På så sätt kan vi tjäna honom på ett välbehagligare sätt.

I Psalmen står det skrivet att solen, månen och stjärnorna prisar den Evige. Funktionen att markera skillnaden mellan dag och natt är en ständig lovsång till den Evige.

Låt oss lära oss av denna lektion och göra en klar skillnad mellan dag och natt och så leva med det som Skaparen har inrättat. Var inte uppe för länge innan du går och lägger dig på kvällen. Lägg dig i tid. Slösa inte bort nattens timmar till att inte sova. Förbered dig för att träda fram inför din himmelske Fader på morgonen och då kommer du att få en mycket bättre dag, för

"Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkretŠ vi som hör dagen till"

(1 Tess 5:5, 8a SFB)

Med kärlek,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner