Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bereshit 1-3

I begynnelsen av

1 Mosebok 1:24 – 2:3

Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.

(1 Mos 2:3 SFB)

Är alla veckans dagar lika viktiga?

När nu himlaljusens uppgifter blivit fastställda och människan skapats till den Allsmäktiges avbild och likhet, inför Skaparen en särskild tid i denna världen som han på ett alldeles speciellt sätt avskiljer. Denna tid av 24 timmar från solnedgång till solnedgång en gång i veckan kallas för shabbat – ett hebreiskt ord som betyder uppehåll. Det är den enda veckodag som blivit välsignad.

När den Evige skilde mellan ljus och mörker (1:4, 18), mellan vatten och vatten (1:6, 7) och mellan dag och natt (1:14), använde han det hebreiska ordet badalבדל  – som betyder dela, separera, avskilja, göra annorlunda, exkludera. Men när han skiljer den sjunde dagen från de andra dagarna använder han ett annat ord –  kadash, קדש – som betyder avskilja för gudomligt bruk, viga, överlåta, helga. Medan ordet badal används för alla olika områden i skapelsen har ordet kadash en speciell inriktning mot den Evige. När något avskiljs med ordet kadash betyder det att det är speciellt överlåtet till den Evige till att vara hans exklusiva egendom som han har den totala förfoganderätten över. När något är vigt för den Evige får det omöjligtvis användas av någon annan eller för något annat bruk.

Sabbaten, den sjunde dagen i veckan, lördagen, är från skapelsens allra första början reserverad åt den Allsmäktige. Det är hans dag som han reserverar sig rätten att totalt förfoga över. Därför är människan på ett speciellt sätt pliktig att respektera den dagen. På så sätt blir denna dag ett tempel i tiden där människan kan dyrka den Evige genom att inte göra intrång i skapelsen, precis som Han gjorde, och på ett alldeles speciellt sätt umgås med Honom och på så sätt få del av Hans härlighet.

Jag hittar inget i Skrifterna som säger att sabbaten blivit fråntagen mänskligheten och enbart given till Israels folk. Vår store Rabbi sa: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.” (Mar 2:27 SFB) Sabbaten blev gjord för Adam – människan – och hans avkomlingar.

Den Evige avskilde sabbaten och hindrade sin hand från att skapa. På så sätt lärde han Adam – människan – att avskilja sabbatsdagen och inte göra intrång i skapelsen på den dagen. Adam blev skapad till den Eviges avbild och likhet. Därför gjorde han samma sak som sin Fader i himlen och vilade på den sjunde dagen och avskilde den till den Eviges ära och exklusiva egendom.

Förbered dig att stanna av under 25 timmar innan solen går ner nästa sjätte veckodag (fredag). Laga all mat som behövs under sabbaten innan solen går ner. Köp allt som krävs innan solen går ner för att kunna njuta av det goda som den Evige ger oss. Stäng av allt som inte är livsnödvändigt och stanna av ordentligt och umgås med den Evige i bön, lovsång, god mat, Toràstudier och vila i församlingen och i hemmet. Då skall du få uppleva en del av syftet med denna dag som infördes dagen efter att människan skapades. Bara den som går in i sabbaten för att avskilja den kommer att kunna förstå och uppleva vilken välsignelse som den Evige har bakat in just i denna speciella dag.

Den som lär sig att komma ihåg och hålla sabbaten får uppleva andlig tillväxt och får en god förutsättning att kunna bli den människa som hon är ämnad att vara.

Shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner