Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bereshit 1-5

I begynnelsen av

1 Mosebok 3:22 – 4:26

Men till Kain och till hans gåva såg han icke. Då upplågade (vreden) mycket hos Kain, och han lät sitt ansikte sänka sig. Och J.. sade till Kain: ”Varför brinner din vrede, och varför sänkes ditt ansikte? Är det icke så, att om du gör gott, så är ansiktet upplyft; men om du icke gör gott, så lurar synden vid dörren, och till dig är dess åtrå, men du bör härska över den.”

 (1 Mos 4:5-7 Åkeson)

Hur hade Kain kunnat undvika mordet?

Kain, Adam och Chavàs förstfödde, var i en mycket djup kris. Hans offer till den Evige hade inte blivit väl mottaget. Problemet var inte att den Evige inte tyckte om det han offrade, utan de motiv som fanns i hans hjärta när han offrade. Den Evige ser till det som finns i hjärtat och meningen bankom handlingarna. För Honom är inte det viktigaste det du gör, utan varför du gör det du gör. Kain gav ett offer, men det blev inte väl mottaget. Den text vi stannat vid säger att den Evige inte såg till Kain och hans gåva. Det handlar först om Kain och sedan om hans gåva. Den Evige såg inte välbehagligt på Kain och därför kunde han inte ta emot hans offer. Vad var det för problem med Kain? Hans motiv var inte rätta. Hans hjärta var inte överlåtet åt den Evige. Han sökte sina egna intressen och inte den Eviges. Han frambar en offergåva för sin egen skull, eller för att visa upp sig inför andra, men inte för att han hade en rätt hjärteinställning inför den Evige. Den Evige blir inte imponerad av yttre handlingar utan kavaná ­ rätt uppsåt.

Kom ihåg detta käre lärjunge:

Det viktigaste inför den Evige är inte vad du gör utan VARFÖR du gör det du gör.

Nu hände det sig så att den Evige, som inte kan luras, ville utnyttja tillfället och lära Kain en väldigt viktig lekton som skulle kunna rädda hans och hans broders liv. På något sätt uttryckte han att han inte tyckte om varken honom eller hans offer. Men i stället för att granska sitt hjärta och ändra sin attityd ­ göra teshuvá ­ valde Kain att följa sin onda drift ­ jetser hará ­ och ge plats för en kokade vrede som fick ansiktet att falla. Den hebreiska texten säger ordagrant att hans ansikte föll. Vad händer när ett ansikte faller? Jag tror det handlar om tre saker. För det första, att ansiktsuttrycket blir hängande genom att ansiktsmusklerna ändrar sig. För det andra, att blicken ser ner eller åt ett annat håll. För det tredje, ett framåtböjt huvud.

När vreden fyllde Kains själ, kunde han inte längre ha ett glatt ansikte. Hela hans kroppsspråk talade om det som fanns i hans inre. Den Evige frågade honom varför han brann av vrede och varför hans ansikte hade fallit. Och på så sätt gav han honom tillfälle till självrannsakning och attitydförändring ­ teshuvá. Men i stället för att ta vara på den Eviges tillrättavisningar, fortsatte han på sin onda väg. Den Evige gav honom ett mycket specifikt ord för att han inte längre skulle behöva fortsätta på dödens väg utan välja livets väg. Med hjälp av detta ord hade Kain kunnat välja en annan väg. Hur då? Genom att göra ett inre val av attitydförändring. Den Evige sa att Kain hade möjlighet att härska över ondskan som önskade ta kontroll över hela hans varelse. Kain skulle kunnat dominera sin vrede. Kain hade kunnat hindra sitt ansikte från att falla. Kain hade blivit skapad att ha makt över denna världen och också över sin inre värld där det fanns ett krig mellan gott och ont. HaShem gav honom nyckeln till att kunna komma ut ur sitt syndafängelse. Hur skulle han kunna göra det? Genom att välja det goda och säga nej till vreden, avundsjukan och begäret efter att skada sin bror. Det handlar om ett val. Vilken makt Kain hade i sitt inre! HaShem gav honom auktoritet att härska över synden vid just det tillfälle då det onda höll på att inta hans själ.

Men Kain ville inte ändra på sig, och konsekvenserna blev förödande.

Vi kan lära oss två saker av detta. För det första, om synden vill ta makt över vår själ har vi en kapacitet som vi fått av den Evige till att säga NEJ och välja det goda. Vi kan inte skylla på något eller något om vi syndar, för vi själva är ansvariga för att ha gett plats för det onda i vår själ. Om vi väljer det goda trots att våra känslor kokar i vårt inre, kommer den Evige att hjälpa oss att råda över vårt sinne och vinna seger över synden och dess förödande konsekvenser. Det krävs mycket kraft till att kunna styra sitt sinne, mer än att kunna inta en stad, som det står skrivet i Ordspråksboken 16:32: "Bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre behärska sig själv än inta en stad." (Bibel2000) Den kraften finns i människans inre. Den Evige sa till Kain att han kunde härska över synden. Därför var han ansvarig för att ha sagt nej till det goda och valt det onda och dess konsekvenser. Ondskan börjar i vårt inre och det är i vårt inre som vi måste vinna seger i kampen mellan det goda och det onda.

Det andra vi kan lära oss av detta är att det Evige inte tycker om ett fallet ansikte. Han skapade oss för att vara glada och inte deprimerade, nedtyngda eller bittra. Vi kan själva välja om vi vill låta vårt ansikte falla när vi har det jobbigt och motigt i livet. VI KAN SJÄLVA välja ett annat utseende och lyfta upp vårt ansiktsuttryck

Hur kan vi göra det när så många nedtyngande saker ofta invaderar vår själ? Svaret finns i Psalm 121:

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma?

Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.

Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida.

Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten.

HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ.

HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

Ordet vallfartssång är en översättning av två hebreiska ord som betyder "en sång till att gå upp". Denna Psalm hjälper oss alltså att komma upp till de andliga höjderna. Lovsång till den Evige är det enda sätt jag har funnit som kan hjälpa mig att inte låta de negativa känslorna invadera min själ under kristider. Om jag prisar honom trots det negativa, hjälper han mig att kunna lyfta mitt ansikte, som det står skrivet i Psalm 43:5: "Varför nedböjer du dig, min själ, och varför är du orolig i mig? Bida efter Gud; ty jag skall ännu tacka honom, mitt ansiktes hjälp (eller frälsning) och min Gud." (Åkeson)

Må ditt ansikte alltid vara upplyft,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner