Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bereshit 1-7

I begynnelsen av

1 Mosebok 5:25 – 6:8

Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon.

1 Mos 6:8

Hur kunde Noa finna nåd inför den Eviges ögon?

När Noa, Noach på hebreiska, föddes, sa hans pappa att han skulle trösta dem under deras arbete och händers möda p.g.a. att jorden blivit förbannad av den Evige. (5:29) Profeten Chanoch var farfar till Noachs pappa. Noach kom från en familj som fruktade den Evige och som hade bevarat uppenbarelsen om den Evige sedan Adams dagar. På den tiden var inte Toràn skriven. Hur kunde då Noachs pappa veta att den Evige hade förbannat marken? Genom den muntliga traditionen som hade förts vidare genom nio generationer från Adam. Släkten som kom från Kains linje hade övergett rättfärdigheten och levde på ett mycket obehagligt sätt i den Eviges ögon. Till och med ättlingarna till Set, Shet på hebreiska, hade blivit besmittade av de andras ondska. "Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda." (6:5 SFB)

Det var en mycket kritisk situation. Så allvarlig att den Evige beslutade sig för att förinta alla. Men det fanns ett undantag, Noach. Noach fann nåd inför den Eviges ögon. Vad betyder detta uttryck? I den moderna hebreiskan används det för att uttrycka att något är välbehagligt eller fint. I stället för att säga "det tycker jag om" säger man: "Det finner nåd i mina ögon". När det handlar om en person, i stället för att säga "Jag gillar den" säger man: "Han/hon finner nåd i mina ögon". Det är dock viktigt att förstå att det moderna uttrycket inte har exakt samma betydelse som Toràn uttrycker i denna vers.

Ordet nåd, på hebreiska chen, har att göra med favör. Det denna text säger är att HaShem de andra människorna på jorden inte var välbehagliga inför den Evige, men Noach var det. När den Evige såg på livsstilen och motiven hos d andra kände han sådan sorg så att han inte ville se dem mer. Men när han såg på Noach gillade han honom, han tyckte om honom. Varför det? Är den Evige nyckfull och säger: "Den här gillar jag men den där gillar jag inte."? Nej, den Evige styrs inte av nycker eller av varierande känslor utan av mycket precisa normer som inte kan förändras i evigheters evigheter.

Nu är det så att inom den Evige finns det en mycket viktig balans mellan strikt rättfärdighet och barmhärtighet. Om han lutade för mycket åt rättfärdigheten skulle världen omedelbart förintas på grund av synden. Men om han skulle ledas enbart av barmhärtighet skulle världen förstöra sig själv av oordning. HaShem kan inte låta bli att vara rättfärdig när han visar barmhärtighet och han kan inte låta bli att vara barmhärtig när han handlar rättfärdigt. Det underbara är att den Evige alltid tenderar att luta sig åt barmhärtighets och nådasidan. Det innebär att han många gånger inte räknar med människornas felsteg utan med deras träffar, som det står skrivet i Psalm 103:10-11: "Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom." (SFB)  Nyckelordet här är "dem som fruktar honom." De som fruktar den Evige och omvänder sig från sina onda gärningar och söker efter rättfärdighet och sanning får barmhärtighet. De förvandlas till välbehagliga inför den Evige. Han gillar dem. De får favör av honom.

När alltså Noach fick favör inför den Evige betyder det att det var ett resultat av att ha varit annorlunda gentemot dem som inte var välbehagliga för Honom. Vad var det för skillnad mellan andra och Noach? Att Noachs attityd och gärningar var annorlunda. Noach var inte ond, han hade inga onda avsikter eller onda tankar i sitt hjärta och han gjorde inte det som var ont. Och om han gjorde det omvände han sig och ansträngde sig för att överge sitt misstag på grund av fruktan för den Evige. Därför var han välbehaglig inför den Eviges ögon.

Men nu ligger det till så att den nåd som människan kan finna i den Evige alltid kommer att vara större än det hon förtjänar. Det är den stora hemligheten i den Eviges nåd. Det handlar om oförtjänad favör eller en favör som är större än det man förtjänar.

Käre lärjunge, säg nej till onda gärningar, onda tankar och onda ord och sök efter det som är välbehagligt för den Evige. Då kommer också du att finna nåd inför den Eviges ögon.

Må den Evige ge er en sabbat full av nåd,

Ketriel

 


Flash Player Needed

Ladda ner