Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


MiKets 10-4

Till slut

1 Mosebok 41:53 – 42:18

Då Josef såg sina bröder kände han igen dem. Men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt

1 Mos 42:7a SFB

Varför behandlade Josef sina bröder hårt?

Josef hade lärt sig mycket i den Eviges lidandeskola. En sak han hade lärt sig var att förlåta. Han hade förlåtit sina bröder av hjärtat vad de hade gjort och därför fanns det ingen plats för bitterhet i hans själ. När hans bröder nu kom och böjde sig inför honom, och på så sätt uppfylldes en del av den första drömmen, hade han inget behov av att hämnas på dem. Varför behandlade han då dem så hårt?

Josef hade fått visdom från den Evige så att han vid detta tillfälle kunde ge sina bröder rätt behandling. Syftet med den hårda behandlingen vara att producera omvändelse i dem för vad de hade gjort mot sin broder. Han visste att de behövde en hård behandling för att deras hjärtan skulle bli känsliga. Dessutom gav han dem tillfälle att göra ett tillrättaläggande och visa att de inte var villiga att lämna ifrån sig en av sina bröder en gång till. Han tänkte sätta Binjamín i en situation där de kunde göra tickun ­ tillrättaläggning ­ för det som de tidigare hade gjort med Binjamíns äldre bror, som också var son till Rachel, fars favorithustru.

När han nu gav dem ett sådant hårt bemötande var det inte motiverat av hat, agg, hämnd, sadism, maktbegär eller något liknande, utan av kärlek. I kärlek till sina bröder ville han hjälpa dem att fullborda sin omvändelse med konkreta handlingar. Och när han såg att de inte var villiga att lämna Binjamín ensam i fängelse och låta sin pappa lida för att han förlorat Rachels son, vilket var något liknande det som hade hänt tidigare, då gav han sig tillkänna.

Då var deras tillrättaläggande fullbordat och de visade med sina handlingar att de hade omvänt sig från det som de gjort mot Josef. Det var tillräckligt för att han skulle ge sig tillkänna för dem.

Det lär oss att vi ibland måste gå igenom hård behandling av de myndigheter som den Evige har satt över oss. Vi kan till och med få uppleva hur den Evige själv och Messias talar hårt till oss. Det är inte i brist på kärlek eller för att de förkastar oss, tvärt om. Den som den Evige älskar fostrar han på ett eller annat sätt för att han skall bli renad från de saker som inte är honom välbehagliga och så kunna nå fram till fullmognad.

Må den Evige hjälpa oss att omvända oss fullständigt och lägga tillrätta de skador som vi orsakat andra.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner