Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


MiKets 10-5

Till slut

1 Mosebok 42:18 – 43:15

Han vände sig bort från dem och grät. Sedan vände han sig till dem igen och talade med dem. Och han tog Simeon från dem och lät fängsla honom inför deras ögon.

1 Mos 42:24 SFB

Vad är självbehärskning bra för?

När Josef talade med sina bröder använde han sig av en som tolkade mellan egyptiska och hebreiska. Det visar att dessa två språk inte var speciellt lika.

Josef var tvungen att kontrollera sina känslor och tygla sina egna önskningar för att kunna stå inför sina bröder och tala hårt med dem. Det var inte lätt. Men under de 13 åren i lidandets skola hade han utvecklat ett av de viktigaste karaktärsdragen som en tsaddik ­ rättfärdig ­ har, självbehärskning.

Självbehärskning är ett viktig drag hos Messias, till vilkens avbild den första människan skapades. Efter syndafallet har människan inte mycket självbehärskning. När den Evige därför arbetar med en människa för att upprätta henne och forma om henne till Messias avbild, arbetar han även med denna del av hennes karaktär.

Självbehärskningen är beredd att tygla temporära passioner för att nå större njutning på lång sikt. Självbehärskningen kan säga nej när synden presenteras inslaget i ett mycket vackert paket. Självbehärskningen gör inte det som man inte får göra utan tillstånd och fullmakt eller utan att ha nått en viss ålder eller utan att ha uppfyllt villkoren för det. Självbehärskningen kan vänta och vara trogen tills den når långsiktiga och svåra mål. Självbehärskningen ger inte fritt spelrum till sina känslor under press. Självbehärskningen förintar inte starka känslor utan behärskar dem och släpper bara ut dem när det är tid för det. Självbehärskningen kan hålla tyst när den har lust att prata. Självbehärskningen uppenbarar inte andras hemligheter. Självbehärskningen köper inte en produkt när den inte behöver den. Självbehärskningen tycker inte om avbetalning. Självbehärskningen använder bara pengarna till viktiga saker och slösar inte bort dem på nöjen. Självbehärskningen spenderar inte det den inte har. Självbehärskningen köper inte nya kläder när den kan använda de gamla. Självbehärskningen äter inte läcker mat som inte är hälsosam. Självbehärskningen äter inte mat som Toràn förbjuder. Självbehärskningen kan säga nej till en tallrik linssoppa när den är döhungrig för den har för högt pris. Självbehärskningen tittar alltid på den Osynlige för att kunna handla rätt vid varje stund i stället för att förhasta sig.

Josef gick undan en stund från sina bröder för att gråta för han kunde inte behärska sina känslor inför dem. Men därefter tog han kontroll över sin själ och gick tillbaka och talade strängt med dem, för det var den himmelska planen för det tillfället.

Må den Evige hjälpa oss att fördjupa vårt förhållande med honom så att Andens frukt får produceras i oss, till Hans ära,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner