Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJigash  11-1

Och (han) närmade sig

1 Mosebok 44:18-30

Vi svarade min herre: Vi har en gammal far och en son till honom, en som är född på hans ålderdom och som ännu är ung. Men en bror till honom är död, så han är den ende som är kvar efter sin mor, och hans far älskar honom. … En gick bort ifrån mig, och jag sade: Han är säkert ihjälriven. Och jag har inte sett honom sedan dess.

1 Mos 44:20, 28 SFB

Vad är lögnens svaghet?

Josefs bröder hade visat hans blodfläckade mantel för sin pappa för att det skulle se ut som om han hade blivit sönderriven av ett vilddjur. Vid det tillfället sa de inte klart ut att Josef hade dött, utan lät Jaakov dra sin egen slutsats (37:32-33). Jaakov sa att han hade blivit sönderriven av ett vilddjur. Men 22 år senare var inte Jaakov så säker på att Josef var död när han gör tillägget att han inte hade sett honom sedan dess. Det visar att Israel hade lämnat en liten hoppets dörr öppen när det gällde sin son. De löften han hade fått och de drömmar Josef hade haft och som Israel hade bevarat i sitt hjärta, hade skapat en liten gnista ljus i hans sårade själ.

Däremot hade bröderna vant sig vid lögnens språkbruk, eftersom de sa att Josef var död. Samma sak ser vi i Reuvens tillrättavisning i 42:22b: "Därför utkrävs nu hans blod." (SFB) Bröderna visste att Josef levde när de sålde honom som slav, men de valde lögnen och vande sig vid den. Om man upprepar en lögn ofta, vänjer sinnet sig till slut vid den och många gånger väljer sinnet självt att tro på lögnen, trots att det vet att det är lögn, för det vill att det skall vara så.

Men lögnen har en mycket stor svaghet ­ verkligheten själv.

Här har vi en man, Jehudà, som tillsammans med sina bröder har valt att tro på lögnen och trycka ner sanningen, som står och pratar om Josef som om han vore död, och han gör det i själva ansiktet på den "döde". Verkligheten hade mycket större kraft än lögnen som hade besatt brödernas sinnen. Lögnen hade ingen chans mot verkligheten. Det behövdes bara att Josef gav sig till känna och på flytande hebreiska talade om deras inre familjeangelägenheter, för att lögnen som de hade valt att tro under så många år skulle falla till marken och dö en gång för alla.

Samma sak kommer att hända med många lögner som man trott på i världen. Ateismens lögn kommer att falla när den Allsmäktige uppenbarar sig. Evolutionslögnen kommer att falla. Socialism-kommunismen kommer att falla. Lögnen om ett hedniskt folk som anser sig vara det nya Israel kommer att falla. Islams lögn kommer att falla. Palestinalögnen kommer att falla. Lögnen om att Israel ockuperar andras mark kommer att falla. Lögnen om den nya världsordningen kommer att falla.

Och det underbaraste av allt blir när lögnen faller som blivit trodd bland det judiska folket om att Jeshua är död, när den uppståndne Messias visar sig i härlighet som judarnas broder och frälsare. Den dagen närmar sig!

Må den Evige hjälpa oss att inte tro på de lögner som man tror på i världen.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner