Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJigash 11-2

Och (han) närmade sig

1 Mosebok 44:31 – 45:7

Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er.

1 Mos 45:5 SFB

Vem förstår de syften som ligger bakom det omedelbara?

Trots att Josef hade sålts utifrån avund och hat kunde något positivt komma därur. Den Allsmäktige använde brödernas ondska till att uppfylla sina syften. Den Eviges kunskap är obegränsad och han vet allt som kommer att hända och kan använda sig av de beslut som människorna tar ­ trots att de är onda ­ till att genomföra sin återlösningsplan. Det hade Josef förstått och han valde att fästa sig vid den Allsmäktige och hans storhet och hans planer i stället för att fästa sin uppmärksamhet på människornas ondska. Och nu uppmuntrar han sina bröder att göra detsamma.

Det är lättare att förlåta andra än att förlåta sig själv. Bröderna hade haft dåligt samvete under många år och när de nu stod inför Josef var de tyngda av skam och skuldkänslor. Josef hjälpte dem att bli av med den bördan genom att peka på de himmelska syften som fanns i det som hände och inte på den negativa sidan.

Josef hjälpte sina bröder att göra samma sak som han själv hade lärt sig i lidandets skola, att lyfta sin blick och se längre än det omedelbara, och på så sätt räddade han dem inte bara från hungersnöden utan han hjälpte dem också att rädda sina själar från den eviga förintelsen genom att få synders förlåtelse.

Käre messiaslärjunge, gnäll inte på andras fel och gräm dig inte över dina egna fel. Förlåt andra och förlåt dig själv. Lyft din blick och sök efter de himmelska syften som ligger bakom det som händer. Det finns inget som kan hända i livet som är för negativt så att den Evige inte kan vända det till något positivt om vi omvänder oss från det onda vi gjort. Låt honom ta kontroll över dig och göra av ditt liv vad han vill så kommer också du att bli en kanal till frälsning för många människor.

Josefs liv återspeglar profetiskt Messias Josefs sons liv. Han var tvungen att dö för att frälsa många själar från den eviga döden. Släpp tanken en gång för alla om att judarna dödade Messias. Det var en del av det himmelska syftet för att frälsa världen. Tack vare hans död och uppståndelse finns det uppståndelse för alla dem som förtröstar på den Evige.

Må den Evige ge oss nåd att kunna lyfta vår blick och se saker och ting från ett vidare perspektiv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner