Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJigash 11-5

Och (han) närmade sig

1 Mosebok 45:28 – 46:27

Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sade: "Jakob! Jakob!" Han svarade: "Här är jag." Då sade han: "Jag är Gud, din faders Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, ty jag skall där göra dig till ett stort folk. Jag skall själv följa med dig till Egypten och jag skall också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand skall tillsluta dina ögon."

1 Mos 46:2-4 SFB

Hur vågade Jaakov flytta ner till Egypten?

När den Evige slöt förbundet mellan köttstyckena med Avram, Jaakovs farfar, uppenbarade han för honom att hans avkomlingar skulle bli slavar och betryckta i ett främmande land under fyra hundra år (15:13). Och när Jitschak, Jaakovs far, ville fara till Egypten för att överleva torkan förbjöd den Evige honom det och sa till honom att han skulle stanna i landet (26:1-2). Nu hade Jaakov fått inbjudan av Josef att komma ner med hela sin familj till Egypten. Men inom Jaakov måste det ha funnits mycket tvivel och fruktan. Kommer vi att bli slavar i Egypten? Gör jag nu rätt om jag lämnar det utlovade landet när det Evige inte tillät min far att göra det?

Jaakov behövde veta om den Evige stod bakom hans planer på att resa ner till Egypten och därför stannade han till i Beer-Sheva för att frambära offer till sin fader Jitschaks Gud. Som vi tidigare sagt symboliserar offren människans överlåtelse till den Allsmäktige. Jaakov ville än en gång på ett praktiskt sätt visa sin villighet att leva för den Evige och på så sätt förnya sin överlåtelse. Han ville inte göra något med sitt liv eller familj som inte var en del av den Eviges plan och vilja. Hela den framtida återlösningsplanen för världen var i gungning vid detta tillfälle och Jaakov ville inte ta beslut utan att vara säker på att den Evige gav sitt bifall.

Den nattliga synen som Jaakov fick var mer än tillräcklig för att fortsätta vägen neråt. Den Allsmäktige sa till honom att han inte skulle vara rädd för att gå ner till Egypten och att Han skulle gå ner med honom. Kunde Jaakov få något bättre svar för att kunna vara säker i sitt beslut?

Käre lärjunge till Jeshua, försäkra dig om att den Evige är med dig i ditt livs beslut. Gör inga förhastade avgöranden. Din framtid beror på de beslut du tar idag. Tänk igenom saker och ting väl och i lugn och ro, och försäkra dig om att du har den Evige med dig i det du kommer att göra. Då får du framgång och det kommer att gå bra för dig. Och du vet redan vägen till att få reda på vad som är Guds vilja…Š offer.

Må den Evige välsigna dig och bevara dig,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner