Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJigash 11-6

Och (han) närmade sig

1 Mosebok 46:28 – 47:10

Och Israel sade till Josef: "Nu kan jag dö då jag har sett ditt ansikte, eftersom du ännu lever."

1 Mos 46:30 SFB

Varför sa Israel att han kunde dö efter att ha sett Josef?

Vår fader Israel levde för en enda sak, uppfylla den Eviges syfte med sitt liv. Han visste att hans livshistoria fanns i Josef och de andra sönerna. Han visste att den Evige hade utvalt alla hans barn för att vara uppfyllelsen av de löften som gavs till deras förfäder. Om en skulle saknas skulle det innebära distorsion i den himmelska planen för familjen. Jaakov förstod att Josef var mycket betydelsefull inte bara därför att varje människas liv är mycket värdefullt, mycket dyrbart och har ett oskattbart högt pris, utan därför att HaShem hade lagt i honom rollen att vara en mäktig furste på jorden för att kunna hjälpa många människor. Jaakov visste att alla människor på jorden skulle bli välsignade genom Avrahams säd och Josef spelade en mycket viktig roll för att uppfylla det löftet.

Därför sa Israel till Josef att han kunde dö efter att han fått se honom för han visste att hans uppgift som far och instruktör för sina barn hade uppnått sitt mål och genom hans barn skulle den Eviges löften fortsätta att uppfyllas.

Men ännu var inte tiden inne för patriarken att dö. Den Evige ville ge honom en välbehaglig ålderdom efter så många år av smärta och hårt arbete. Eftersom han hade tagit hand om Josef under hans 17 första år var det nu dags för Josef att ta hand om sin pappa med all typ av välstånd och god mat under 17 år till hans död (47:28).

Må den Evige, som är god och mäktig, uppfylla sina syften i var och en av oss så att vi innan vi dör kan känna och säga att vi har uppfyllt den uppgift som vi föddes för.

Må den Evige låta sitt ansiktes ljus lysa över dig och ge dig nåd,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner