Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJigash 11-7

Och (han) närmade sig

1 Mosebok 47:11-27

För den säd som folket köpte samlade Josef alla pengar som fanns i Egypten och Kanaan och förde dem in i faraos palats.

1 Mos 47:14 SFB

Var det rätt att samla ihop folkets alla pengar och ge dem till farao?

När Josef tjänstgjorde som guvernör i Egypten administrerade han enligt folkets behov all säd som han hade förvarat i städerna. Alla var tvungna att komma och köpa livsmedel under de sju hungersnödsåren.

Man kan då ställa frågan: varför gav inte Josef säden gratis till folket? Varför försåg inte staten sina medborgare med livsmedel när det stod i dens makt att göra det? Det är uppenbart att Toràn inte ger sitt bifall åt kommunism utan stöder och försvarar privat egendom. Det som den inte accepterar är orättfärdig exploatering av någon, varken de rika eller de fattiga. Josef handlade i rättfärdighet under den Eviges ledning.

I första hand måste vi förstå att den Evige hade gett Josef en nästan övernaturlig gåva att administrera. Josef visste väl hur man skulle göra allt på bästa sätt. Den Eviges Ande var i honom så att han kunde handla vist i den situation som han befann sig. Det Josef gjorde kom från himlen och därav förstår vi att himlen ville att alla egyptiernas pengar och de omgivande folkens pengar skulle komma till farao vid det tillfället.

För det andra måste vi se saken från ett högre perspektiv. Den Evige hade en plan för de pengar som fanns i den värld som stod under Egyptens inflytande. En av anledningarna till att pengarna skulle komma till Egypten var att HaShem ville att de skulle föras över till Israels söner när de lämnade slaveriet. Många års arbete utan ersättning är värt en stor lön. Den lönen fick Israels söner när de tågade ut, som det hade profeterats i 1 Mosebok 15:14: "Men det folk som gör dem till slavar skall jag döma. Sedan skall de dra ut med stora ägodelar." (SFB) Och i 2 Mosebok 12:36 står det skrivet: "Och HERREN hade gjort egyptierna vänligt sinnade mot israeliterna, så att de gav dem vad de begärde. På det sättet tog de byte från egyptierna." (SFB)

Var det bara för att Israels folk skulle bli rikt som HaShem gav dem så mycket rikedom? Nej, en stor del behövdes till att bygga tabernaklet som var fullt av guld, silver, brons, ädelstenar och dyrbara tyger. De pengar som Josef samlade ihop blev till sist använda till att ära Israels Gud.

Var trogen med att förvalta pengarna så ger du också ära till den Evige.

Må den Evige lyfta sitt ansikte över dig och ge dig frid,

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner