Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJechí 12-1

Och (han) levde

1 Mosebok 47:28 – 48:9

När Israel fick se Josefs söner frågade han: "Vilka är dessa?" Josef svarade sin far: "Det är mina söner som Gud har gett mig här." Då sade han: "Tag hit dem till mig så att jag får välsigna dem."

1 Mos 48:8-9 SFB

Varför ville Israel adoptera Josefs söner?

Israel var sjuk och nära döden. Han fysiska ögon var förmörkade men hans andliga ögon var öppna. När Josef fick reda på att hans far var sjuk åkte han dit för att besöka honom med sina två äldsta söner.

Jaakov hade fått löften om att få många barn, men Rachel hade dött från honom och han tänkte att det inte var tillräckligt med att ha fått två söner med henne. Därför beslutade han sig för att adoptera Josefs två äldsta söner som sina egna och ge dem samma status som Reuven och Shimon.

Under mer än 20 år trodde Israel att Josef var död. Men under den tiden föddes hans båda söner Efrajim och Menashè i hednavärlden av en mor som kom från hedningarna och som hade omfamnat Israels tro.

Namnet Josef betyder "(han) skall lägga till" och genom honom skulle fler barn läggas till Israel under hans tid av blindhet och sjukdom.

När Israel just skulle adoptera Josefs söner som sina egna frågade han vilka de var, för att vara säker på det han gjorde så att inte samma sak skulle hända som när han lurade sin far och tog välsignelsen. Därefter bad han Josef föra fram dem till honom så att han kunde välsigna dem.

I allt detta finns en profetisk projicering för de sista tiderna. Josef representerar Messias, Josefs son, som Israel har ansett vara död under 2000 år. Under den tiden har det fötts många barn till Messias bland hedningarna. De flesta av dem befinner sig i den kristna världen och därför lärde de sig att leva ett liv med både hedniska inslag och inslag från Israels tro. Under den sista tiden kommer Jeshuas söner och döttrar att föras närmare Israels tro ­ judendomen, speciellt under den stora vedermödan som Israel och världen kommer att genomlida. Israels ögon kommer att öppnas profetiskt så att de ser dessa söner och adoptera dem som sina egna inför den tillkommande världen.

Frågan "Vilka är dessa?" förekommer på ytterligare två ställen i Skrifterna (Jes 49:18-22 och Upp 7:13-14). Där talas om de nya sönerna och döttrarna som kommer att läggas till Israel i de sista tiderna, och speciellt under den stora vedermödan, när Israel är sjukt och nära att dö. Men Ben Josefs ankomst som Ben David kommer att ge Israel nytt liv.

Intresset för de hebreiska rötterna som finns i den kristna världen har blivit uppväckt av Messias Jeshua som är i himlen och ber för sina söner och döttrar på jorden. Det är en rörelse som kommer att sluta med att öppna hjärtat på Jeshuas söner och döttrar som inte är judar så att de omfamnar den judiska tron och lämnar kristendomen. Det betyder inte att de måste konvertera och bli judar, utan att de anammar en livsstil och en teologi som är samstämmig med Israel för att de inte skall vara en stötesten för judarna. I Messias finns plats för båda folken utan att den ene måste konvertera till den andre. Juden får inte tvingas lämna sina traditioner för att kunna förena sig med Messias söner och döttrar bland hedningarna. Det är icke-judarna som måste ändra sina vanor för att kunna leva med judarna och utgöra ett enda folk, mångfacetterat men ändå enigt.

De som lyder Ben Josef (Josefs Son) kommer att ledas av honom ända fram till Israels knän för att bli kyssta, kramade och adopterade som hans egna söner.

Det är dags att sluta tvinga judar att avsäga sig sitt kulturella, andliga och teologiska arv för att kunna förena sig med Messias söner och döttrar bland hedningarna. Bara när Ben Josefs söner och döttrar är villiga att helt närma sig Israel och bli kyssta och omfamnade kan de få den stora välsignelsen.

Må den Evige ge oss öppnade ögon så att var och en kan förstå det som gäller för honom och henne i denna profetiska rörelse av närmande mellan dem båda.

Shavua tov (god vecka),

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner