Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJechí 12-2

Och (han) levde

1 Mosebok 48:10-16

Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud trots att Manasse var den förstfödde. Han lade händerna i kors.

1 Mos 48:14 SFB

Vem är öppen till att följa den Evige i det som går utanför det vanliga?

Efrajim blev satt över sin äldre bror genom en order från himlen. Israel visste mycket väl vad han gjorde när han la händerna i kors. Han var ledd av den Eviges Ande att göra det han gjorde. Den högra handen blev lagd på den som inte bara skulle få en dubbel arvslott av mark i det utlovade landet, utan han skulle också bli den främsta stammen av de tio som skulle utgöra det norra riket efter nationens delning (1 Kung 11).

På så sätt fick Efrajim en väldigt viktig roll i Israel. De två viktigaste stammarna är Jehudà och Efrajim. Runt dessa två stammar kretsar den Eviges hela frälsningsplan för världen. Trots att frälsningen kommer från judarna (Joh 4:22) spelar Efrajim en väldigt viktig roll i projektet med den förlorade världens återlösning. I morgondagens manna kommer vi att tala mer om detta.

Idag skall vi än en gång stanna upp och tänka på sanningen om att den Eviges Andes ledning står över den naturliga ordningen. Det mest logiska skulle varit att Menashè fick förstfödslorätten och därför borde den högra handen ha lagts på honom. Men den Evige ville ändra den naturliga ordningen med något övernaturligt.

Det är väldigt lätt att följa den naturliga ordningen och göra det som man alltid har gjort eller det som man har lärt sig borde göras. Men när Skaparens Ande verkar är det mycket möjligt att saker och ting ändras vid vissa tillfällen. Därför måste man vara andligt öppen för all form av förändring av det som borde vara normalt. När man vandrar med den Evige bör man vara beredd på vilken överraskning som helst som går utanför det vanliga.

Må den Evige hjälpa oss att ha öppna sinnen för vilken förändring som helst av det rutinmässiga så att hans Ande kan skapa nya saker i och genom oss.

Många välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner