Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJechí 12-5

Och (han) levde

1 Mosebok 49:19-26

Din fars välsignelser når högt, högre än mina fäders välsignelser, till de eviga höjdernas härlighet. De skall vara över Josefs huvud, över hjässan på honom som är fursten bland sina bröder.

1 Mos 49:26 SFB

Varför fick Josef den största välsignelsen?

Josef fick den största välsignelsen med 61 ord i den hebreiska texten. Jehudàs välsignelse har 55 ord. Även i den välsignelse som Moshè gav de tolv stammarna fick Josef den största (5 Mos 33).

Varför fick Josef mer välsignelse än alla sina bröder? Vi skall här peka på två anledningar:

För det första, därför att han led mer än alla de andra.

För det andra, därför att han hade avskilt sig mer än sina bröder. Åkeson översätter andra delen av versen: ”vigd bland sina bröder”. Det hebreiska ord som översatts som ”fursten” är nazir נזיר  – vars rot nazar – נזר betyder hålla på avstånd, avstå. Det är det samma ord som används om nasirskapet i 4 Mosebok 6.

Den som lider för rättfärdighetens skull och den som avskiljer sig från synden, orenheten och världsligheten får alltid den största välsignelsen i detta liv och i det tillkommande.

Må den Evige ge oss kraft att vara glada i lidandet för rättfärdigheten och sanningens skull och eftersom vi vet att det ger ett gott resultat med mycket välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner