Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJechí 12-6

Och (han) levde

1 Mosebok 49:27 – 50:20

När Jakob hade givit sina söner dessa befallningar drog han upp fötterna i sängen. Och han gav upp andan och samlades till sitt folk.

1 Mos 49:33 SFB

Vad är ett bud?

Toràn säger att Jaakov slutade att befalla sina söner och därefter drog upp sina fötter i sängen och gav upp andan. Det ord som översatts som ”givit.. befallningar” är letsavot לצות  – som har samma rot som mitsvàמצוה  – bud, i singular, och mitsvot -מצות   bud, i plural. Betydelsen på roten tsavà צוה  är förordna, befalla, ge order, ge uppdrag.

Det lär oss att när Jaakov uttalade alla dessa underbara välsignelser över sina söner gjorde han det med auktoritet och med kraft från den Eviges Ande. Orden som kom ut ur hans mun hade, och fortsätter att ha, kraft att avgöra framtiden för var och en av de tolv stammarna.

Det lär oss också att man inte bör förstå den Eviges bud som tvingande befallningar som är omöjliga att uppfylla. När den Evige sänder budet ger han också sin Ande för att människan skall kunna få kraft att leva efter det på ett rätt sätt. I vart och ett av de 613 buden finns kraften från den himmelska andedräkten till att bistå den människa som är villig att lyda dem.

Man bör också se buden som uppdrag. Den som får ett bud har ett viktigt uppdrag. Ju fler bud man har, desto viktigare är uppdraget. På så sätt kan människan känna sig förverkligad eftersom hon har en uppgift i livet.

Den som på ett rätt sätt förhåller sig till buden kommer inte att falla i lagiskhetens slaveri, utan kan leva i lydnadens frihet i kärlek och glädje. Messias blev sänd till oss för just detta.

Må den Evige klart uppenbara skillnaden mellan uppdrag och lagiskhet,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner