Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJechí 12-7

Och (han) levde

1 Mosebok 50:21-26

Var inte rädda. Jag skall sörja för er och era små barn." Och han tröstade dem och talade vänligt till dem.

1 Mos 50:21 SFB

Varför hämnas när det inte behövs?

Efter Jaakovs död hade Josef alla möjligheter att hämnas på sina bröder för det som de hade gjort mot honom. Bröderna var rädda att det skulle hända. Men Josef hade en förlåtande karaktär och ett profetiskt sinne med örnperspektiv. Därför förstod han att den Evige var stor nog för att kunna använda allt till det bästa, till och med det onda. Eftersom Josef fäste sin blick på den Evige var det lätt för honom att förlåta och glömma det som hans bröder hade gjort. Han talade vänligt till dem och visade sin kärlek på ett praktiskt sätt genom att försörja dem och deras barn.

Josef betalade det onda som de hade gjort honom med att göra gott. Det är Messias attityd och den Evige önskar se den karaktären i alla sina barn, och därför gav han dem senare den skrivna Toràn.

Må den Evige hjälpa oss att aldrig hämnas det onda som andra har gjort mot oss utan löna det onda med det goda, som Josef gjorde och som också Messias ben Josef gjorde.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner